Pressmeddelande -

Forskningspris ska stimulera patientnära forskning

Framöver kan medarbetare i landstinget belönas för att de genom sin patientnära forskning bidragit till att utveckla vården. Ett förslag om instiftande av ett nytt forskningspris läggs fram för landstingsstyrelsen på måndag den 28 maj. Den patientnära, kliniska forskningen är viktig för landstinget och för Akademiska sjukhuset. Den är en förutsättning för att Akademiska ska kunna behålla sin ställning som en ledande producent av högspecialiserad sjukvård. Genom att dela ut ett forskningspris får forskningsfrågorna stöd och uppmärksamhet. Förslaget innebär att fyra till fem pristagare får 10 000 kronor vardera. Pengarna ska användas för egen fortbildning. - Det här är ett konkret sätt för landstinget att uppmärksamma och stötta den patientnära forskningen, säger landstingsrådet Rolf Edlund (c). I beslutformuleringen inför landstingsstyrelsen står det att landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till ett nytt forskningspris. Ytterligare upplysningar: Rolf Edlund, landstingsstyrelsens förste vice ordförande (c), 070-370 86 26 Henrik Pederby, informationsdirektör, 070-586 11 50

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51