Pressmeddelande -

Forskningspristagare utsedda

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2013.

Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2013 tilldelas:

Richard Rosenquist Brandell, professor i molekylär hematologi och överläkare i klinisk genetik, för sin molekylärbiologiska forskning kring elakartade tumörsjukdomar i blodet, med särskilt fokus på kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste leukemiformen hos vuxna.

Pär Gerwins, adjungerad professor i vaskulär biologi och överläkare diagnostisk radiologi, för sin forskning kring kärlnybildning och för introduktion av interventionell radiologisk behandling av främst barn och ungdomar med kärlmissbildningar och kärltumörer. Sådana förändringar kan finnas på hela kroppen men är oftast lokaliserade på huvudet och framförallt ansiktet.

Anna Sarkadi Kristiansson, adjungerad lektor och docent i socialpediatrik och specialistläkare i socialmedicin, för sin forskning kring barns hälsa, framförallt faktorer i familjen, vården och samhället vilka påverkar små barns hälsa.

Andreas Thor, docent och lektor i käkkirurgi och övertandläkare, för sin forskning inom området käkkirurgi och bland annat benbefrämjande åtgärder vid svårare defekter i området.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • forskning och utbildning

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51