Pressmeddelande -

Fyra aktörer tilldelas landstingets folkhälsopris 2008

Kondoma Mera, Projektet Nysatsa, Antivåldsprojektet och rökavvänjare Gunilla Hägg och Malte Lidström har tilldelats landstingets folkhälsopris 2008. Priset delas ut av landstingsfullmäktiges ordförande Lennart Hedquist i samband med landstingsfullmäktiges öppnande måndagen den 17 november klockan 09.00 på Uppsala Konsert och kongress.

Vartannat år delar landstinget ut ett folkhälsopris som ska inspirera till engagemang i ett långsiktigt, strategiskt folkhälsoarbete. Till årets pris har åtta nomineringar kommit in. Fyra av dessa får dela på totalt 100 000 kronor.

§ 30 000 kronor tilldelas Uppsala studentkårs projekt Kondoma Mera. Projektet nomineras till folkhälsopriset för att projektets ledare och informatörer med sin entusiasm och kunskap om unga människors verklighet ger inspiration till övriga aktörer i arbetet med att informera om sexuellt överförbara sjukdomar.

§ 30 000 kronor tilldelas Projektet Nysatsa som är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CEOS (Centrum för miljörelaterad stress) vid Akademiska sjukhuset. De nomineras för sitt arbete med att skapa metoder för att effektivt identifiera vilka faktorer och drivkrafter hos individen som resulterar i snabbare återgång till arbetslivet efter långvarig sjukskrivning.

§ 30 000 kronor tilldelas Antivåldsprojektet med Johan Dahrén, Kristoffer Erling och Kent Westberg från ambulansen i Uppsala. De nomineras för sina insatser i samarbete med socialtjänsten som syftar till att förebygga våld hos ungdomar.

§ 10 000 kronor till rökavvänjare Gunilla Hägg och Malte Lidström. De nomineras till folkhälsopriset för sitt professionella engagemang i det förebyggande arbetet mot rökning genom att finna nya former, strukturer och metoder för att hjälpa personer som vill sluta röka.

www.lul.se/pressmeddelanden

Mer information
Christina Lindberg, utredare
018 -611 62 04

Rickard Källgren, informatör
070 - 611 63 22

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51