Pressmeddelande -

Hur mår vi i Uppsala län?

Allt fler mår bra. Det självskattade allmänna hälsotillståndet har förbättrats sedan år 2000 och dessutom har skillnaderna mellan män och kvinnor minskat. Det visar undersökningen Liv och Hälsa 2008. Rökningen fortsätter att minska, motionsvanor utvecklats positivt men övervikt blir allt vanligare.

I Liv och hälsa 2008 bedömer 75 procent av länsinvånarna mellan 18 och 84 år sin hälsa som bra eller mycket bra. Allra bäst är den bland 18-34-åringarna där 84 procent säger sig ha en god hälsa. Men även i åldersgruppen 65-84 år anger drygt 60 procent att de har en bra eller mycket bra hälsa. Andelen med bra hälsa i åldersgruppen 18-79 år har ökat med 3 procent jämfört med år 2000.

Rökning minskar i länet. Andelen dagligrökare minskade från 13 till 10 procent i åldersgruppen 18-84 år under de senaste fyra åren. Även i Håbo kommun, som tidigare legat högt i rökningsfrekvenser bland kvinnor har andelen kvinnliga rökare halverats.

Andelen överviktiga ökar. 58 procent av männen och 49 procent av kvinnorna i åldersgruppen 18-84 år är överviktiga. 14 procent av dessa är kraftigt överviktiga. Detta innebär att det finns 35 000 vuxna med fetma i länet. Kraftig övervikt har ökat kontinuerligt med 2 procent vart fjärde år under senaste decenniet.

- Det kan verka som en liten ökning men betyder att det finns närmare 10 000 fler vuxna som är kraftig överviktiga i länet i dag jämfört med år 2000. Glädjande i sammanhanget är dock att andelen som motionerar har ökat, säger landstingsrådet Ismail Kamil.

Fakta om undersökningen Liv & hälsa 2008
Drygt 9 500 personer i Uppsala län har svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Sammanlagt har 40 500 personer svarat på undersökningen, som är ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Undersökningen Liv & hälsa gjordes också 2000 och 2004. Resultaten är viktiga som underlag för att planera dels den framtida hälso- och sjukvården, dels kommunernas framtida samhälls- och välfärdssatsningar.

Länk till PowerPoint-presentation
Resultaten finns på Landstingets hemsida www.lul.se/folkhalsa senast den 25 november.

För mer information:
Inna Feldman, statistiker vid landstingets kansli, 018- 611 61 82

Ismail Kamil, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 018-611 60 28

Pia Milton, samhällsmedicinsk chef, 018-611 60 58

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51