Pressmeddelande -

Läkemedelsrester i dricksvatten nytt miljöproblem

Läkemedelsrester i naturen är ett nytt miljöproblem. Läkemedel innehåller nämligen ämnen som är både långlivade och giftiga. En undersökning från Landstinget i Uppsala län visar att läkemedelsrester förorenar både Fyrisån och Uppsalas dricksvatten. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004”. I enlighet med förslag i rapporten har landstinget låtit ta prover vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt vid reningsverken i Uppsala och Enköping för att undersöka om det finns rester av läkemedel i dricksvatten och avloppsvatten. En provtagning utfördes hösten 2005. Analyserna visar att det fanns små mängder av läkemedelsrester i dricksvattnet vid Akademiska sjukhuset. I avloppsvatten förekommer 36 av 43 läkemedel vid ett eller båda sjukhusen. I det renade vattnet som rinner från reningsverket ut i Fyrisån finns 26 av de 43 läkemedlen. Vissa läkemedel rensas bort i reningsverket, men i det renade vattnet finns fortfarande rester av till exempel diklofenak och vissa antibiotika. Dessa rester läcker ut i Fyrisån och det finns risk att växter och djur som lever i vattnet påverkas negativt. – Det är otäckt att Akademiska sjukhusets dricksvatten, som delvis kommer från en egen vattentäkt, innehåller rester av ett läkemedel som använts i nästan 50 år. Visserligen handlar det om låga doser, men det visar ändå att grundvattnet är förorenat, säger Theres Olsen, projektledare Läkemedel och miljö, Miljö- och kemienheten, Landstinget i Uppsala län För att minimera risken för miljöpåverkan av läkemedel har Landstinget i Uppsala län tagit fram en handlingsplan. För mer information: Theres Olsen, projektledare Läkemedel och miljö, Miljö- och kemienheten, Landstinget i Uppsala län Telefon: 018-611 02 97

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51