Pressmeddelande -

Landstinget får ta del av kömiljarden

Landstinget i Uppsala län klarade att uppfylla delar av vårdgarantin under
2010 och får ta del av halva kömiljarden 2010.

-  Under höstens sista månader har Akademiska sjukhuset gjort en fantastisk
uppryckning kunnat erbjuda över 80 procent av patienterna behandling inom
tre månader. Detta räcker tyvärr inte för att kunna ta del av hela
kömiljarden, säger biträdande sjukhusdirektör Stanley Holsteiner.

Idag redovisade Sveriges Kommuner och Landsting de slutliga siffrorna för
kömiljarden, pengar som regeringen delar ut till landsting som uppfyller
vårdgarantin.

För att få ta del av kömiljarden måste i genomsnitt 80 procent av
patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom tre månader, räknat på
perioden september till december 2010.

Mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att 81 procent av
patienterna i Uppsala län erbjöds besök och 77 procent fick behandling inom
tidsgränsen.

Det här innebär att landstinget klarade kriterierna för besök och får ta
del av kömiljarden för denna del, men hamnar strax under gränsen för
behandling.

- Målet är naturligtvis att alla patienter ska få vård i tid och att vi får
ta del av kömiljarden visar att vi har kommit en bit på väg. För 2011 har
vi ändrat ersättningssystemet för sjukhusvården för att kunna planera
vården bättre. Vi arbetar också med att ge större valfrihet för våra
invånare för att ytterligare kunna korta väntetiderna, säger Anna-Karin
Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Stanley Holsteiner säger att förutom olika former av extrainsatser är en
del av förklaringen till kortare väntetider till besök att det har införts
nytänkande i sättet att organisera vården, bland annat inom handkirurgen
och öron-näs-halsmottagningen.

- Numera bokar patienterna själva sina återbesök och man bemannar med fler
läkare i början av veckorna.

När det gäller behandling/operation klarar flera verksamheter på Akademiska
gränsen för kömiljarden. Det gäller bland annat kvinnosjukvården och
ögonkirurgin, där alla patienter erbjöds behandling inom tre månader.

Den stora ökningen av nybesök har lett till att fler patienter också ställs
i kö för väntan till behandling.

- Trots den ökningen har i stort sett samtliga verksamhetsområden uppvisat
en mycket positiv utveckling och de områden där vi har ett något för lågt
utfall speglar i stor utsträckning hur det ser ut i hela landet, säger
Stanley Holsteiner.

Läs mer:
Pressmeddelande t från Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/web/Nio_av_tio_far_vard_i_tid.aspx

Ytterligare information:

Anna-Karin Klomp (KD), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60
82
Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-28 61 88
Stanley Holsteiner, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel
018-611 30 13.
E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51