Pressmeddelande -

Landstingets chefer trivs med jobbet

Närmare 80 procent av cheferna i landstinget trivs med att vara chef. Att ha möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna upplevs som positivt, medan allt för stora arbetsgrupper, stress och löneskillnader mellan kvinnor och män tillhör chefskapets negativa sidor. Det visar en enkätundersökning som tagits fram på uppdrag av landstinget i Uppsala län. Enkäten ”Chefers villkor utifrån ett könsperspektiv” ingår i landstingets jämställdhetsarbete. Syftet med enkäten var att kartlägga villkoren för landstingets chefer ur ett jämställdhetsperspektiv. -- Undersökningar har visat att kvinnors och mäns villkor som chefer ofta skiljer sig åt, men det är viktigt att landstingets chefsuppdrag är attraktiva för både kvinnor och män, berättar personalchef Maria Englund. Enkäten ställde bland annat frågor om arbetsvillkor, antal år som chef, hierarkisk position, utbildning, familjesituation, kön, ålder, antal medarbetare, lön, arbetstid, kompetensutveckling, budgetansvar, stödfunktioner m.m. Av 390 kontaktade chefer med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet besvarade 318 enkäten. Svaren visar inga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller exempelvis hur de ser på möjligheterna till kompetensutveckling, eller möjligheten till stöd från medarbetare och chefer. De upplever också sin arbetssituation på ett liknande sätt när det gäller upplevd stress och krav från överordnande. Fler kvinnor än män anser dock att de ansvarar över allt för stora arbetsgrupper och att de missgynnats vid lönesättning. Det omvända gäller jämställdhetsarbetet på den egna arbetsplatsen där männen anser att man kommit längre än vad kvinnorna gör. -- Med utgångspunkt i kartläggningen går vi nu vidare och analyserar resultatet. I de fall vi ser att det finns ett behov görs en handlingsplan, med utgångspunkt i jämställdhetsplanen, för att komma till rätta med problemen, avslutar Maria Englund. Den 30 maj presenteras resultatet på ett seminarium där omkring 400 av landstingets chefer deltar. För mer information: Personaldirektör Maria Englund, 018-611 61 10, 070-618 61 10 Informationsdirektör Henrik Pederby, 018-611 60 95, 070-586 11 50 Fotnot: Primärvårdens chefer deltog inte i enkäten på grund av den pågående omorganisationen som har konsekvenser för chefsbemanningen..

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51