Pressmeddelande -

Månatlig kommuniké om Heby kommuns landstingsbyte

Arbetet med att flytta över landstingsverksamheten i Heby kommun från Landstinget Västmanland till Landstinget i Uppsala län fortsätter. Sedan regeringsbeslutet i slutet av 2005 har arbetet bedrivits i samarbete mellan parterna, de två landstingen och Heby kommun. Parterna kommer att månatligen rapportera om hur arbetet fortskrider i en gemensam kommuniké som ger en lägesbeskrivning av arbetet med överföringen. Länk till första presskommunikén http://www.lul.se/heby Kommunikén går också att finna på: http://www.ltvastmanland.se http://www.heby.se Ytterligare upplysningar: Henrik Pederby, informationsdirektör, Landstinget i Uppsala län, 018-611 60 95, 070-586 11 50

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51