Pressmeddelande -

Nytt avtal om landstingstvätt ska spara pengar och miljö

Landstingen i Uppsala län, Västmanland och Sörmland vill inleda ett samarbete med Landstinget Dalarna om gemensam tvättförsörjning. I fortsättning ska patientkläder, personalplagg och sängkläder tvättas i Fredriksberg i Dalarna enligt ett förslag.

- Landstinget i Uppsala län kan spara 13 miljoner kronor per år på den här lösningen. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt eftersom det är en modern och miljöanpassad anläggning, säger landstingsrådet Rolf Edlund (C).

Landstingen köper idag tjänsten från ett tvätteri i Eskilstuna med ett avtal som löper ut under 2012. Nu finns planer på att landstingen i stället ska sköta detta i egen regi. Enligt ett förslag ska all tvätt utföras vid Landstinget Dalarnas tvätteri i Fredriksberg, som ska sortera under en gemensam nämnd, där även Örebro läns landsting överväger att medverka.

- Alternativet hade varit att upphandla tjänsten, men en utredning visar att det här är mer förmånligt. Om vi hade gjort en vanlig upphandling hade det sannolikt blivit betydligt dyrare. Dessutom hade vi inte kunnat styra över lokaliseringen. Det är fullt tänkbart att vi hade blivit tvungna att skicka tvätten tvärs över Östersjön, säger Rolf Edlund.

Fredriksbergstvätteriet byggdes 2009 är därmed Sveriges nyaste tvättanläggning. Enligt Pelle Lundberg, chef för avdelningen för allmän service vid Landstingsservice har tvätteriet moderna maskiner och använder sig av ny, miljöanpassad teknik. Nyckeltalen för förbrukning av energi, vatten och kemikalier uppges ligga under de krav som ställs på Svanenmärkta tvätterier.

- Visserligen blir tvättransporterna något längre jämfört med idag. Men helheten blir ändå bättre ur miljöperspektiv. Transporterna utgör bara åtta procent av den totala energiförbrukningen. Resten handlar om vad som händer vid tvätteriet, säger Pelle Lundberg.

För att minimera miljöbelastningen finns planer på att effektivisera transporterna, så att varje långtradare tar en större mängd tvättgods. För Landstinget i Uppsala län rör det sig om 7,5 ton tvättgods per dag som ska fraktas.

- Vi undersöker också om det är möjligt att använda fordon som drivs med biogas, säger Rolf Edlund.

Enligt beräkningar kommer det nya tvätteriet att spara landstingen minst 30 miljoner kr/år de närmaste tio åren jämfört med vad man betalar genom dagens avtal, totalt 300 miljoner kronor över tio års tid. Besparingen för Landstinget i Uppsala län blir 13 miljoner kr/år.

- Allt talar för att det här blir en kostnadseffektiv lösning, som alla tjänar på. Vi vill använda resurserna där de behövs bäst, inom vården, säger Rolf Edlund.

Förslaget om att inrätta en gemensam nämnd och att förlägga tvätten till Fredriksberg behandlas av landstingsstyrelsen den 31 maj. Därefter tar landstingsfullmäktige ställning till frågan den 21 juni.


Ytterligare information:
Rolf Edlund (C), landstingsråd, tel 070-370 86 26
Pelle Lundberg, avdelningschef, Landstingsservice, tel 070-312 78 53

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51