Pressmeddelande -

Östervåla får en helt ny vårdcentral

Nu är det klart – Östervåla vårdcentral ska byggas som en nybyggnation. Nybygget ersätter den tidigare vattenskadade vårdcentralen och antas kosta totalt 46 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

- Det är väldigt glädjande att vi nu kan konstatera att Östervåla precis som Almunge kommer att få en helt ny vårdcentral. Det är en väsentligen bättre lösning än den baracklösning som de har idag, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Det var i november 2014 som vårdcentralens lokaler fick omfattande skador vid en vattenläcka, och verksamheten tvingades flytta ut i baracker. Frånsett själva vårdcentralen bedriver också Folktandvården och en extern hyresgäst i form av ett apotek verksamhet i fastigheten.

Därefter har det utretts vilken lösning som är aktuell för vårdcentralen i Östervåla. I april 2019 beslutade fastighets- och servicenämnden att det skulle genomföras ett så kallat programarbete för en om- och nybyggnation. Den byggtekniska utredningen har därefter visat att skadorna från vattenläckan blev så omfattande att en ombyggnation, enligt handlingarna i ärendet, inte är att rekommendera.

Lösningen blir nu alltså istället en nybyggnation av en ny vårdcentral, med Almunge vårdcentral som modell. Den uppskattade totalkostnaden, inklusive det programarbete som har utförts, beräknas till 46 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för rivning av den nuvarande skadade byggnaden på cirka 3,7 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt beslut för att kunna fortsätta bedriva nära vård för våra patienter, där de helt nya lokalerna även säkrar en bra arbetsmiljö för våra medarbetare i Östervåla, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

För mer information:

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Thomas Thunblom, Förvaltningsdirektör Fastighet och service: 018 – 617 66 00

Läs mer om de beslut fastighets- och servicenämnden fattade i Uppsnabbat

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • östervåla vårdcentral
  • vård och hälsa
  • regionråd
  • region uppsala

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Jakob Larsson

Pressekreterare 070 - 384 53 19