Pressmeddelande -

Region Uppsala deltar i Almedalen 2018

Liksom förra året kommer Region Uppsala även i år att delta i Almedalen på Gotland, tillsammans med Uppsala kommun och Handelskammaren. Det övergripande syftet med medverkan är att skapa ett nationellt intresse för Uppsalas tillväxt, och en vilja att verka, bo och leva i Uppsala län.

Region Uppsala kommer bland annat att arrangera ett seminarium om innovation och näringsliv i Uppsala län. Östhammars kommun kommer också medverka under den dag som Region Uppsala ansvarar för, med ett seminarium om glokalt ansvar, vad gäller slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Hur samverkar man lokalt, nationellt och internationellt kring en fråga som sträcker sig 100 000 år in i framtiden?

Andra seminarium handlar om hur Region Uppsala, länsstyrelsen och länets kommuner tillsammans kan leda regional utveckling, samt om hur utredningen Effektiv och nära vård 2030 kan resultera i konkret verkstad i Uppsala län.

Akademiska sjukhuset arrangerar två seminarier i Almedalen. Ett handlar om framtiden för värdebaserad vård, där Akademiska valt en modell fokuserad på teambaserat arbetssätt och patientdelaktighet för att gemensamt förbättra vården. Det andra lyfter utmaningar för ökad delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare.

- Vi har ett behov av att fortsätta att driva frågor som är av stor betydelse för Region Uppsala även på den nationella arenan, och Almedalen är en viktig strategisk plats att finnas på. Jag ser fram emot att kunna fortsätta att nätverka och positionera Region Uppsala, säger regiondirektör Staffan Isling.

Liksom föregående år har ett viktigt ingångsvärde varit att engagemanget i Almedalen inte får bli överdrivet dyrt. Region Uppsalas totala utgifter för sin medverkan i Almedalen ligger på 506 000 kronor. Av detta utgör boendekostnaderna 93 600 kronor.

För mer information:

Rebecka Fredriksson, kommunikationschef Region Uppsala: 072 – 147 94 08

Henrik Pederby, kommunikationsdirektör Akademiska sjukhuset: 070 – 611 05 94

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • region uppsala
  • almedalen

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jakob Larsson

Pressekreterare 070 - 384 53 19