Pressmeddelande -

NY WEBBPORTAL FÖR VÄRMLAND

– Webbportalen varmland.se är ett av de viktiga verktyg som ska hjälpa oss att locka fler besökare och inflyttare till Värmland, säger Stefan Westling, kommunikatör i projektet Attraktiva Värmland.

En viktig del av nya varmland.se är den turistinformation som tidigare fanns på varmland.org. Värmlands turistinformation på webben har sedan starten 1998 varit ett populärt sätt att skaffa sig information inför ett besök.

Länsstyrelsen Värmland har deltagit i arbetet med att ta fram den nya webbportalen varmland.se. Länsstyrelsen har genom projektet Integration Värmland särskilt fokuserat på de delar av webbportalen som handlar om att vara ny i Sverige.

– Vi ser att det finns ett stort behov av att sprida information till länets nyanlända flyktingar om hur arbete, utbildning, sjukvård, hälsa, boende, rekreation, frivilligorganisationer, näringsliv och offentliga förvaltningar fungerar, säger Tanja Ekegren som arbetar med integration vid Länsstyrelsen Värmland. Länsstyrelsen hoppas att den nya webbportalen ska bidra till att personer som är nya i Sverige ska se länets möjligheter och välja att stanna och etablera sig i Värmland.

I redaktionen för varmland.se finns representanter från Region Värmland, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland, det värmländska näringslivet och Karlstads universitet.


Om projektet Attraktiva Värmland
Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och samtliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med projektet är att locka fler besökare, inflyttare och företagsetableringar till Värmland.

Om projektet Integration Värmland
Länsstyrelsen Värmland driver projektet Integration Värmland. Projektet finansieras av Flyktingfonden, Region Värmland och några av länets kommuner. Målet med projektet är att bidra till ett gott mottagande av flyktingar i länet genom att sprida information om vad länet har att erbjuda.


Kontakt
Stefan Westling, kommunikatör projektet Attraktiva Värmland
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Tel. 054-701 11 22
 
Tanja Ekegren, utredare Länsstyrelsen Värmland
E-post: tanja.ekegren@lansstyrelsen.se
Tel: 054-19 71 11

Ämnen

  • Bio, film, foto

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna i Värmland.

Kontakter

Maria Östergren

Presskontakt Kommunikatör 054-701 10 21

Hedvig Bergenheim

Presskontakt Kommunikationschef Extern och intern kommunikation +46 70-297 15 80