Pressmeddelande -

Unikt stormöte om ny strategi och vision för Värmland

Allmänheten bjuds nu in till ett stormöte den 17:e januari för att tycka till om den nya Värmlandsstrategin som tas fram av Region Värmland. Diskussionen gäller vilken vision Värmland ska ha, vad vi ska vara kända för i framtiden och vilka mål vi ska sätta upp för länets utveckling.
Mötet hålls i Karlstad, men för att fler ska kunna delta kommer alla anmälda erbjudas att resa gratis med Värmlandstrafik till och från Karlstad.

Hittills har ungefär 700 personer gett sina åsikter om den nya Värmlandsstrategin som ska bli en plan för utvecklingen i länet fram till år 2020.
Den kommer att ersätta den gamla regionala utvecklingsplanen och ska innehålla konkreta, mätbara mål inom fyra huvudområden; utbildning/kompetens, kommunikationer, företagande och livskvalitet/hälsa.

Nu bjuds även allmänheten in till information, men framför allt diskussion, om strategin.
– Hittills har 150 personer anmält sig till mötet, men vi hoppas och tror på ännu fler eftersom vi kommer annonsera i lokaltidningarna med start på onsdag, säger regionråd Tomas Riste.

En av de saker som har diskuterats vid tidigare möten är en gemensam vision för Värmland. Utifrån de åsikter som kommit fram hittills har Region Värmland tagit fram fyra förslag;
“Ett öppet och kreativt Värmland som vi utvecklar tillsammans”
“Vi har Sveriges bästa livskvalitet”
“Vi är Sveriges mest öppna och nyskapande region!”
“Europas mest attraktiva natur- och kulturregion”
Det är dock fortfarande möjligt att komma med helt nya idéer eller förslag på ändringar.

Stormötet kommer att hållas klockan 16 till 20 på CCC i Karlstad. Region Värmland kommer att bjuda på smörgåsar, och den som anmäler sig kommer även att få ett erbjudande om att åka med någon av Värmlandstrafiks ordinarie turer fram och tillbaka till Karlstad. Målet är att öka möjligheterna att komma för alla som är bosatta utanför Karlstad. Notan står Region Värmland för tillsammans med Värmlandstrafik. 

Det krävs inga förkunskaper för att komma på mötet. Det enda kravet är att man är intresserad av hur Värmland ska utvecklas i framtiden.
– Alla är välkomna och vi hoppas på och arbetar för att få till ett möte med mångfald och bredd bland deltagarna, säger Catarina Segersten Larsson, biträdande regionråd.
Stormötet kommer att hållas med hjälp av metoden open-space, där deltagarna själva föreslår diskussionsområden som man sedan pratar om i mindre grupper.

Mer information om Värmlandsstrategin finns på regionvarmland.se. Det är också där man anmäler sig till evenemanget den 17/1. Sista anmälningsdag är den 13/1.

Ansvarig tjänsteman: Ann Otto, biträdande enhetschef Regional Utveckling, Region Värmland, 054-701 10 28
Presskontakt: Maria Östergren, tel 054-701 10 21
Regionråd Tomas Riste, tel 701 10 11
Biträdande regionråd Catarina Segersten Larsson, tel 701 10 12


Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • region värmland
  • regional utveckling
  • utbildning
  • värmland
  • kultur

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.

Kontakter

Maria Östergren

Presskontakt Kommunikatör 054-701 10 21

Hedvig Bergenheim

Presskontakt Kommunikationschef Extern och intern kommunikation +46 70-297 15 80