Aktuellt om Region Västerbottens arbete med corona

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 14:00 CET

Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor i länet jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Därför pågår en mindre triagering vid många entréer där patienterna svarar på kontrollfrågor.

Just nu finns 42 smittade personer i länet, varav 9 kräver sjukhusvård och 4 av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Vi ser en liten ökning dag för dag. Det har varit en lugn vecka inom intensivvården och det kommer in några enstaka ytterligare patienter men det är precis som förväntat, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för Centrum för anestesi operation iva Västerbotten.

Triagering och kontrollfrågor

Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Region Västerbotten utgår från de riktlinjer som Vårdhygien sätter upp, som kortfattat går ut på att skapa patientflöden som skyddar andra patienter och personal från smitta.

Eftersom länets hälsocentraler ser väldigt olika ut anpassas lösningarna efter sina förutsättningar. Men grundprincipen är att sortera patienter utifrån risk. Exempelvis får barn och äldre sitta på separata sidor i väntrum.

– Lokala lösningar finns i hela länet och vid många primärvårdsmottagningar möts patienterna av personal vid ingångarna eller att dörrar är låsta så att man behöver ringa på en dörrklocka och svara på ett antal kontrollfrågor för att kunna identifiera patienter med luftvägssymtom, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

På akutmottagningarna i länet är ytterdörrarna också låsta.

– I Lycksele har vi också låst och separerar sedan patienter med luftvägssymtom till egna rum. Vi har bara en entré till akutmottagningen här och planerar nu för en tältlösning utanför akuten för att få ett bättre flöde för patienterna, oavsett varför de besöker oss, säger Isabell Zemrén, sjukhussamordnare på Lycksele lasarett.

Nytt tält i Umeå

I dag fredag sätter Totalförsvarets Skyddscentrum upp ett bedömningstält utanför akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Med tältet är det möjligt att göra en så kallad yttre triage, där patienter med misstänkt covid-19 infektion skiljs från övriga patienter och i möjligaste mån skydda både andra patienter och personal från smitta.

Det nya tältet möjliggör till annat flöde än det tidigare gula tältet eftersom det har fler in- och utgångar och är något större.

– Bedömningen sker i två steg, sållning och sortering. Sållningen utförs utomhus med två meters säkerhetsavstånd mellan patienterna och genomförs av en sjuksköterska, säger Paula Johagen, avdelningschef vid akutmottagningen.

Patienter med misstänkt covid-19 visas in i tältet, medan andra kan hänvisas till antingen egenvård eller direkt in till akutmottagningen den vanliga vägen, för fortsatt handläggning av sökorsak.

– De patienter som uppfyller kriterier för covid-misstanke sorteras och bedöms enligt fastställda rutiner för fortsatt handläggning, förklarar Paula Johagen.

Det är SkyddC i Umeå som sätter upp tältet, under bara ett par timmar på fredagen.

– Det känns naturligtvis bra att få bidra. Som en del av Försvarsmakten ska vi vara en aktör i stödet till samhället vid kriser av det här slaget, säger Stefan Jansson, överste och chef på Totalförsvarets Skyddscentrum.

Region Västerbotten anpassar politiska sammanträden

Region Västerbotten kommer att anpassa politiska sammanträden och antalet fysiskt medverkande i fullmäktige och nämnder för att minimera smittspridningen av coronaviruset.

Under veckan beslutade politiken om ett antal mötesrestriktioner som gäller löpande till ett nytt beslut fattas. Se detaljerad beskrivning i bifogat dokument.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

 • Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se
 • Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.
 • Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.
 • Om läget är akut, ska man alltid ringa 112.

 • Presskontakt
  Gabriella Bandling
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 70

  Jan Alfredsson
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 75

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  ​Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor i länet jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Därför pågår en mindre triagering vid många entréer där patienterna svarar på kontrollfrågor.

  Läs vidare »

  ​Region Västerbotten använder videobesök med patienter

  Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 13:00 CET

  Efter att ha testat i mindre skala ska nu drygt tio mottagningar och hälsocentraler inom Region Västerbotten använda digitala lösningar som gör det möjligt för patienter att träffa vårdpersonal genom videobesök.

  Topplacering för Västerbotten i bredbandskartläggning

  Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:15 CET

  Västerbotten har landets tredje bäst utbyggda bredband. Det visar PTS bredbandskartläggning för 2019, som släpptes under dagen. Störst ökning har Vilhelmina, Robertsfors och Bjurholm.

  Aktuellt om Region Västerbottens arbete med corona

  Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 13:54 CET

  Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest för covid-19 som är anpassat till invånare i länet. Information om hur de smittade i länet vårdas på sjukhus och dessutom görs vissa förändringar i besökarnas utbud på sjukhusen i länet.

  Just nu finns 39 smittade personer i länet, varav 7 kräver sjukhusvård och 3 av dessa på intensivvårdsavdelning.

  Vård av patienter

  På bland annat infektionsavdelningen i Umeå vårdas patienter som är smittade med det nya coronaviruset. Vård av patienter kan även ske vid lasaretten i Lycksele och Skellefteå.

  – På infektionsavdelningen vårdas patienter som har påverkat allmäntillstånd med till exempel feber, hosta, andningssvårigheter eller andra symtom som gör att patienten inte längre kan stanna kvar hemma, säger verksamhetschef Helena Lindmark.

  Patienten får till exempel syrgasbehandling, febernedsättande medel, dropp och inhalationer.

  Här vårdas patienten isolerad för att undvika att smitta andra patienter på avdelningen. Den isolerade får inte lämna rummet. Vårdpersonal som behandlar patienten kommer in i rummet via den inre slussen, där de tar på sig den skyddsutrustning som behövs; en vätsketät rock med lång ärm, munskydd, visir och handskar. När patienten klarar sig själv skrivs hen ut.

  Självskattningstest för västerbottningar

  Nu har Region Västerbotten lanserat ett självskattningstest som är anpassat för invånare i vårt län.

  Självskattningstestet bygger på den modell som Region Stockholm tagit fram och som fått stor spridning och användning. Region Västerbottens test innehåller samma frågor men har regionalt anpassade texter och hänvisningar i testresultaten. Syftet med testet är att omhänderta individers oro, bidra till trygghet, avlasta andra kanaler som telefon och ge kunskap om vad man själv kan göra för att ta hand om sina symtom.

  Vi uppmanar medier och offentliga aktörer att byta ut eventuella länkar så att de går till Region Västerbottens test och inte Region Stockholms. Testet nås via: https://coronatest.regionvasterbotten.se/

  Vid besök på sjukhus

  På alla tre sjukhus i länet sker ändringar för besökare gällande de allmänna ytorna och på samtliga sjukhus görs lokala anpassningar.

  Sjukhusbiblioteken stänger de allmänna lokalerna men verksamheten kommer att finnas kvar i begränsad form, det kan se lite olika ut på respektive bibliotek. De tre sjukhuskyrkorna ställer in gudstjänster, meditation, sångstunder och andra gruppsamlingar tills vidare. Personalen finns än mer tillgängliga i andaktsrummen och för enskilda själavårdssamtal, i telefon eller i samtalsrum för patienter, närstående och personal.

  Information om covid-19 på fler språk

  För att möta det stora behovet av information på andra språk samarbetar många myndigheter och regioner med att skapa information. På 1177.se finns en samlingssida med länkar till information på ett stort antal andra språk och där också regionala översättningar publiceras.

  – Delar av den invånarinformation vi tar fram översätter vi för att nå ut till fler. Bland annat har vi tagit fram information om besöksförbudet på olika språk och just nu producerar regionen en film om hur man undviker att smitta och smittas översätts till flera språk, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör i Region Västerbotten.

  De stående presskonferenserna på tisdag eftermiddag teckentolkas.

  Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

  • Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se
  • Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.
  • Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.
  • Om läget är akut, ska man alltid ringa 112.

  Presskontakt

  Gabriella Bandling
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 70

  Jan Alfredsson
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 75

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest för covid-19 som är anpassat till invånare i länet. Information om hur de smittade i länet vårdas på sjukhus och dessutom görs vissa förändringar i besökarnas utbud på sjukhusen i länet.

  Läs vidare »

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

  Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 13:48 CET

  Idag, onsdag den 25 mars, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

  Länk till sammanfattningen

  Handlingar till sammanträdet


  Mer information

  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 52

  Politiska kommentarer

  Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83

  Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande, 070-547 32 36

  Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande, 070-181 06 46

  Presskontakt
  Thomas Jonsson
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Idag, onsdag den 25 mars, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

  Läs vidare »

  Region Västerbotten förbereder vården

  Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 08:46 CET

  (Tisdag eftermiddag hölls en presskonferens i Regionens hus. Sändningen går att ta del av här. På grund av tekniska problem är det tyst några minuter i början. Planen är att varje tisdag eftermiddag ha en presskonferens med aktuellt om covid-19 i Västerbotten).

  Ett antal insatser görs nu i Region Västerbotten för att förbereda inför en förväntad ökning av antalet personer som smittas av coronaviruset i Västerbotten.

  – Jag vill verkligen uppmana alla västerbottningen att följa de råd som kommer, både från oss och folkhälsomyndigheten, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

  Hon poängterar också att man som invånare inte behöver tänka på ett annorlunda sätt nu då vi har allmän smittspridning i länet men rådet är ändå att stanna hemma när du är sjuk eller känner dig förkyld eller har feber, och håll dig hemma till du varit frisk minst två dagar.

  Förberedelser och planering

  Det är ett intensivt planeringsarbete som pågår just nu i regionen. Förberedelsearbetet innebär bland annat att ställa in vissa ickeakuta operationer för att frigöra resurser samt att noga följa tillgång på personal och material. Dessutom har en inventering gjorts av personal som arbetar administrativt för att se vilka som skulle kunna hjälpa till inom hälso- och sjukvården.

  – Inventeringen visar att vi har ett 70-tal personer som skulle kunna vara aktuella att jobba i vården under en period. I dagsläget finns inget akut behov av dessa resurser utan vi vill skapa beredskap ifall ett behov uppstår, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

  I dagsläget bedöms det inte vara ett stort bortfall bland vårdpersonal.

  – I planeringen framåt väljer vi att utgå från en fortsatt ökning av frånvaro och skapar därför beredskap genom att ta höjd i vår personalförsörjning. Vi ser över vilken typ av personal som behövs till vilken typ av avdelning, säger Brita Winsa.

  Nya beslut och medicinska prioriteringar där vården anpassas tas hela tiden.

  – Det känns oerhört positivt med regionens personal, alla hjälps åt och nu ska vi fixa det här tillsammans, säger Brita Winsa.

  Vårdens förändringar

  Ytterligare en insats är att ta en tillfällig paus för Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, för att förbättra tillgänglighet vid telefonrådgivning och för att minska antalet personer som vistas i hälsocentralernas lokaler.

  – Beslutet innebär att västerbottningar som fyller 40, 50 och 60 år inte kan räkna med någon inbjudan till sin hälsoundersökning. Pausen är planerad till den 31 augusti 2020, berättar Brita Winsa.

  Det finns också planer att expandera och bygga ut antalet intensivvårdsplatser i den takt som det kommer att behövas.

  – Vi ser att vi kommer klara av framtidens vård. De simuleringar som är gjorda är av den dignitet att det bör vi klara av, säger Sofie Jacobsson, chefläkare med beredskapsansvar.

  – Som ni vet så pågår en pandemi i hela världen och åtgången på vissa vårdmaterial är oerhört stor, vilket är en utmaning, fortsätter Sofie Jacobsson.

  I nuläget har regionen ingen akut brist på material men fortsätter ransonera och fördela skyddsutrustning och material. Denna vecka kommer ett tillskott som gör att läget kommer vara mindre bekymmersamt den närmaste perioden.

  – Vi väntar oss en större inströmning av patienter som behöver vård så vi fortsätter punktmarkera denna fråga. Vi är vana att det vi behöver finns på hyllan, nu måste vi tänka i andra banor, avslutar Sofie Jacobsson.

  Presskontakt

  Gabriella Bandling
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 70

  Jan Alfredsson
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 75

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  ​Ett antal insatser görs nu i Region Västerbotten för att förbereda inför en förväntad ökning av antalet personer som smittas av coronaviruset i Västerbotten.

  Läs vidare »

  OBS: ​Ny länk till Region Västerbottens presskonferens idag klockan 15.30

  Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 15:22 CET

  Här kommer en ny, och rätt länk, till presskonferensen där representanter från Region Västerbotten bland annat berättar om det aktuella läget i länet, bemanning, materialförsörjning och hur vi styr patientflöden och anpassningar och förändringar i vården.

  Beklagar detta och välkomna att titta via denna länk: https://youtu.be/U_s-0GwcBQw

  Presskontakt
  Gabriella Bandling
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 70

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Här kommer en ny, och rätt länk, till presskonferensen där representanter från Region Västerbotten bland annat berättar om det aktuella läget i länet, bemanning, materialförsörjning och hur vi styr patientflöden och anpassningar och förändringar i vården.

  Läs vidare »

  Lex Maria: Avled efter sepsis 

  Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 13:15 CET

  En multisjuk patient kom akut till ett sjukhus i länet med smärtor i buken. Röntgen visade njursten som delvis hindrade flödet i urinvägen. Patienten fick smärtstillande läkemedel och åkte hem.

  Dagen efter kom patienten tillbaka med smärta och andningssvårigheter. Det fanns misstanke om både infektion i njuren och blodpropp i lungan misstänktes och vidare utredning riktades in på det senare. Infektionen behandlades inte optimalt och utvecklades till svår sepsis. Patienten avled senare till följd av multiorgansvikt som orsakades av infektionen.

  ___________________________________________________________________________ 

  Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

  Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

  Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

  Mer information 
  Sofie Jacobsson 
  Chefläkare 
  Region Västerbotten 
  090-785 74 85, 070-695 27 79 

  _______________________________________________________________________ 

  Presskontakt 
  Anja Knutsson 
  Kommunikationsstaben 
  Region Västerbotten 
  070-685 72 33 
  anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  En multisjuk patient kom akut till ett sjukhus i länet med smärtor i buken. Röntgen visade njursten som delvis hindrade flödet i urinvägen. Patienten fick smärtstillande läkemedel och åkte hem.

  Läs vidare »

  Lex Maria: Handläggning av galldränage

  Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 12:00 CET

  En äldre patient hade gallsten som blockerade gallgångarna. Vid operation kunde man inte få bort stenen. Efter ytterligare försök att få bort gallstenen lämnades ett dränage kvar.

  Den plan som fanns för vidare handläggning ändrades på grund av att patienten fick en infektion relaterad till galldränaget.

  Efter ett år klipptes dränslangen av misstag hos annan vårdgivare. Patienten fick tid för byte av galldrän, men vid röntgen sågs inga gallstenar längre. Det är oklart när stenen försvann och hur länge patienten haft dränaget i onödan.

  Patienten har inga men, men utsattes i och med det inträffade för onödiga vårdåtgärder, flera antibiotikabehandlingar och risk för allvarlig infektion.

  ___________________________________________________________________________ 

  Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

  Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

  Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

  Mer information 
  Sofie Jacobsson 
  Chefläkare 
  Region Västerbotten 
  090-785 74 85, 070-695 27 79 

  _______________________________________________________________________ 

  Presskontakt 
  Anja Knutsson 
  Kommunikationsstaben 
  Region Västerbotten 
  070-685 72 33 
  anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se  

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  ​En äldre patient hade gallsten som blockerade gallgångarna. Vid operation kunde man inte få bort stenen. Efter ytterligare försök att få bort gallstenen lämnades ett dränage kvar.

  Läs vidare »

  Region Västerbotten bjuder in till presskonferens idag klockan 15.30

  Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 10:14 CET

  Vid presskonferensen berättar representanter från Region Västerbotten bland annat om det aktuella läget i länet, bemanning, materialförsörjning och hur vi styr patientflöden och anpassningar och förändringar i vården.

  Presskonferensen idag den 24 mars klockan 15.30 hålls i Regionsalen, Regionens hus i Umeå. Ingång 11A, på kortsidan av Regionens hus, mot sjukhuset.

  Medverkande på presskonferensen är Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare och Sofie Jacobsson, chefläkare. 

  Teckentolk medverkar också under sändningen.

  För att följa presskonferensen går det bra att gå in via denna länk. https://youtu.be/U_s-0GwcBQw

  Presskontakt

  Gabriella Bandling
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 70

  Jan Alfredsson
  Kommunikationsstaben
  Region Västerbotten
  090-785 71 75

  Bildbank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

  Vid presskonferensen berättar representanter från Region Västerbotten bland annat om det aktuella läget i länet, bemanning, materialförsörjning och hur vi styr patientflöden och anpassningar och förändringar i vården.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  Nummer till presskontakt rörande frågor om corona: 090-785 71 70. På vardagar mellan klockan 08.00-17.00 finns även detta nummer: 090-785 71 75

  • Presskontakt
  • Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
  • thehomcfashf.awt.jiaonasssdponbh@rtlegrkiovqnvfgasbytenorbipottbtesyn.qlsetb
  • 070-612 18 48

  • Presskontakt
  • Hälso- och sjukvårdsfrågor
  • ulcbriookakl.jgp.jalohjkanapssfmonvh@rybegcgiogenvjbasxytevfrbkfotgetegen.fosean
  • 070-582 70 62

  • Presskontakt
  • Hälso- och sjukvårdsfrågor
  • gafnbrugiewmllboa.gzbaffndpiliaongnm@rthegdsiovunvfyaslstesprbtooteztepsn.hzsetf
  • 073-049 46 53

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • Hälso- och sjukvårdsfrågor
  • anxujarj.Hufanmpsexbn.mzKnbwutcissnvontg@razegiyiozqnvlwasxmteyirbxsotqftebjn.bisebm
  • 070-6857233

  • Presskontakt
  • Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
  • miwdcaxcelgoa.wzlovzweynnhlyoowik@cwrejwgiiionhyvajdstgherkabohxttnjenyu.svleav
  • +46 (0)70- 316 37 01

  • Presskontakt
  • Forskningsfrågor
  • ceoncitwliapa.bmstafenlastwkrotdm@sfrevlgifxonfevafistjherhaboikttjzentf.spueiu
  • 072-453 03 59

  • Presskontakt
  • Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
  • Regionala utvecklingsfrågor
  • thweomotastz.hteargdtmcqancl@rgeegmpiobpnvbsasoxtewmrbdsotqltenbn.bjsesg
  • 070-666 49 95

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • maqglizpn.rtabmqerlyg@ywrewzgiygonphvagustgyersjbotmttsgenva.swreuq
  • 070-240 91 55

  Om Region Västerbotten

  Region Västerbotten

  Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

  Adress

  • Region Västerbotten
  • Regionens hus, Köksvägen 11
  • 90189 Umeå
  • Sverige