Urologmottagningen i Umeå får nya lokaler

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2020 09:15 CEST

Urologmottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå flyttar in i nyrenoverade lokaler efter tre år i tillfälliga lokaler. De nya lokalerna kan ta emot fler patienter och skapar bättre arbetsförhållanden för personalen.

​Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2020 09:34 CEST

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en fortsatt stabil nivå. Under tisdagen hade totalt 928 fall bekräftats varav 3 patienter vårdas på länets sjukhus. Ingen av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge är det extra viktigt att fortsätta följa rekommendationerna i tider när många återvänder till arbetsplatser och skolor.

Under vecka 32 analyserades ca 1500 prover i Västerbotten. Nio nya fall av covid-19 rapporterades, ungefär samma nivå som veckan dessförinnan (tolv fall).

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

God tillgång för tester via egenprovtagning

Majoriteten av de prover som tagits, kommer från egenprovtagning. Övriga prover tas av sjukvården.

– Det är väldigt bra att allmänheten känner till och nyttjar möjligheten med egenprovtagning om man har milda symtom som inte kräver läkarbedömning. Det här underlättar för både patienter och för vården, som inte blir lika belastad. Om man däremot är sjuk så ska man söka vård, det gäller både covid-19 och andra sjukdomar, säger Stephan Stenmark som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

– Tillgången på testerna är god, så ta ett test vid minsta misstanke om covid-19.

Information om egenprovtagning

Vi har 31 dödsfall i länet med anledning av covid-19, och det har inte förändrats sedan början av vecka 26.

– På det hela taget har vi ett stabilt läge i länet och det är bra för både befolkningen och sjukvården och ett tecken på att åtgärder för att förhindra smittspridning har fungerat. Men pandemin är långt ifrån över och vi måste fortsätta att arbeta aktivt för att motverka smittspridning, sjukdom och död i covid-19, säger Stephan Stenmark.

Gör rekommendationerna till en naturlig del av vardagen

Det förekommer fortfarande en allmän smittspridning i hela länet och nu är det många som återgår till arbete och vanliga rutiner och snart startar även skolorna. Det innebär risk för folksamlingar och ökad trängsel, fler kommer att åka med kollektivtrafik eller på andra vis möta andra i samhället.

– Det är viktigt att vi alla tillsammans gör rekommendationerna mot smittspridning till en naturlig del av våra vardagsrutiner, säger Stephan Stenmark. Prata tillsammans i familjen, på arbetsplatsen, i skolan eller i andra sammanhang där du befinner dig om hur ni kan få råden att fungera i praktiken.

Fortsätt att följa råden. Tack för din omtanke.

 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd till varandra

Fakta

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser.

1177.se/covid-19-vasterbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:

Region Västerbotten på Facebook

1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Mer information

Smittskyddsläkare Stephan Stenmark finns tillgänglig för media på måndagar klockan 14–15, onsdagar klockan 11–12 och fredagar klockan 14–14.30 på telefonnummer 090-785 71 75.

Presskontakt

Lisa Sturesson (KiB)
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70, mediatelefon

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en fortsatt stabil nivå. Under tisdagen hade totalt 928 fall bekräftats varav 3 patienter vårdas på länets sjukhus. Ingen av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge är det extra viktigt att fortsätta följa rekommendationerna i tider när många återvänder till arbetsplatser och skolor.

Läs vidare »

​Lex Maria: Incident under pågående operation

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2020 10:00 CEST

En patient opereras för ljumskbråck på höger och vänster sida med hjälp av titthålsteknik. I samband med att operationsbordet vinklas för bättre insyn i bukhålan, glider patientens överkropp av bordet. Andningsvägen säkras direkt och operationen fullföljs och bukhålan inspekteras utan skador.

Efter operationen uppstår vissa rygg- och röstproblem och patienten utreds och behandlas.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten
070-593 83 53

_______________________________________________________________________

Presskontakt

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

En patient opereras för ljumskbråck på höger och vänster sida med hjälp av titthålsteknik. I samband med att operationsbordet vinklas för bättre insyn i bukhålan, glider patientens överkropp av bordet. Andningsvägen säkras direkt och operationen fullföljs och bukhålan inspekteras utan skador.

Läs vidare »

​Lex Maria: Komplikationer efter överviktskirurgi

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2020 13:00 CEST

En patient som opererats för övervikt får efter några dagar komplikationer med bland annat smärta, illamående och kräkningar. Vid en ny operation upptäcks en allvarlig gammal blödning i tarmen. Ytterligare ett flertal operationer genomförs innan patienten kan äta och dricka och därefter skrivas ut till hemmet.

Blödningar i anslutning till tarmkirurgi är en både vanlig och fruktad komplikation som kan vara svår att upptäcka. Därför måste rutiner regelbundet ses över för att så tidigt som möjligt åtgärda eventuella komplikationer.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten
070-593 83 53

_______________________________________________________________________

Presskontakt

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

En patient som opererats för övervikt får efter några dagar komplikationer med bland annat smärta, illamående och kräkningar. Vid en ny operation upptäcks en allvarlig gammal blödning i tarmen. Ytterligare ett flertal operationer genomförs innan patienten kan äta och dricka och därefter skrivas ut till hemmet.

Läs vidare »

​Aktuellt läge i Västerbotten kring Covid-19

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2020 10:00 CEST

Andelen bekräftade fall ligger på en fortsatt stabil nivå. Totalt har 918 fall bekräftats varav 4 patienter vårdas på länets sjukhus. En av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge finns en tilltagande oro att det personliga ansvaret i att följa råden i många fall brister – inte minst i krogmiljöer.

Under vecka 31 analyserades 1 900 prover i Västerbotten. Det är färre än vecka 29 och 30 då 2 500 personer testades per vecka. För vecka 31 bekräftades 22 nya fall av covid-19, en ökning jämfört med föregående vecka då 12 personer testades positivt. Majoriteten, 1 200 prover, kommer från självtest.

– Självtestet som är tillgängligt för allmänheten sedan några veckor är en bra metod vid milda symptom där det inte krävs läkarbedömning. Processen fungerar bra och det finns en god tillgänglighet för provtagning i länet, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare.

Oro över trängsel

Även om läget är stabilt i Västerbotten är det viktigt att allmänheten är på sin vakt. Det råder fortfarande en allmän smittspridning i hela länet. Samtidigt rapporterar miljö- och hälsoskyddsinspektörer en oro över trängsel på serveringsställen och i direkt anslutning till dem.

– Uppfattningen är att serveringsställena vill göra rätt och anstränger sig för att vidta åtgärder. Utmaningen ligger i besökares personliga ansvar. Vi vädjar därför till alla att följa anvisningarna på restauranger och krogar, men även att undvika folksamlingar och trängsel i köerna utanför, säger Therese Thunberg.

Fortsätt följa råden

 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd till varandra

Fakta:

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser.

1177.se/covid-19-vasterbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:

Region Västerbotten på Facebook1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Mer information

Smittskyddsläkare finns tillgänglig för media på måndagar klockan 14–15, på onsdagar klockan 11–12 och på fredagar klockan 14–14.30 på telefonnummer 090-785 71 75.

Presskontakt
Per Strömbro
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Andelen bekräftade fall ligger på en fortsatt stabil nivå. Totalt har 918 fall bekräftats varav 4 patienter vårdas på länets sjukhus. En av dessa får intensivvård. Trots ett stabilt läge finns en tilltagande oro att det personliga ansvaret i att följa råden i många fall brister – inte minst i krogmiljöer.

Läs vidare »

​Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2020 10:00 CEST

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus.

I mitten av juli påbörjades egenprovtagning för allmänheten i Region Västerbotten. Västerbottningar med milda symtom som kan tyda på covid-19 har sedan dess kunnat hämta ut provtagningskit från utlämningsställen runt om i länet.

Under veckorna 29 och 30 analyserades ungefär 2 500 prover per vecka. För vecka 29 bekräftades 120 nya fall av covid-19 men under vecka 30 var det endast 12 fall. Andelen positiva prover har med andra ord minskat rejält.

– Det svårt att ge ett entydigt svar på vad detta beror på i dagsläget. Dels fanns det nog ett uppdämt behov av provtagning bland invånare som haft symtom på covid-19, men som tillfrisknat och ändå velat ta ett prov. Ett PCR-prov kan vara positivt någon vecka efter tillfriskande och betyder inte alltid att man har en akut pågående sjukdom. Dels kan det vara så att känsligheten i testerna varit lite för hög och detta har sedan laboratoriet justerat under vecka 30, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Testa dig vid symtom
Egenprovtagningen är ett led i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Testet visar om man har en pågående infektion eller ej.

Många västerbottningar har velat testa sig för covid-19. Just nu går det också vanliga förkylningar och sprids andra virus, precis som under en vanlig sommar.

– Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig, säger Gunilla Persson.

På 1177.se finns mer information om egenprovtagning i Region Västerbotten

Fortsätt att följa råden
Även fast det stabila läget håller i sig i Västerbotten så är det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd till varandra

– Fortsätt att visa omtanke om varandra. Covid-19 finns i allra högsta grad i samhället och läget kring smittspridningen kan tyvärr förändras snabbt om vi slappnar av för mycket nu, säger Gunilla Persson.

Fakta

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser:

1177.se/covid-19-vasterbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:

Region Västerbotten på Facebook

1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Mer information
Smittskyddsläkare finns tillgänglig för media på måndagar klockan 14.00–15.00, på onsdagar klockan 11.00–12.00 och på fredagar klockan 14.00–14.30 på telefonnummer 090-785 71 75.

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus.

Läs vidare »

Nya digitala verktyg underlättar vid vakenoperation av hjärntumörer

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2020 07:00 CEST

När en hjärntumör vuxit in i hjärnvävnaden står vården och patienten inför en svår balansgång. Att ta bort så mycket som möjligt av tumören ökar överlevnaden, samtidigt innebär en operation risker för att kroppsliga och kognitiva funktioner påverkas. På Norrlands universitetssjukhus genomförs ett fåtal öppna kirurgier där patienten är vaken, allt för att optimera resultatet.

​Ny forskning om läkemedel mot ALS

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2020 09:17 CEST

Ett genombrott för ALS-forskning kan vara på gång. En studie vid bland annat Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet har visat positiva resultat på ALS-patienter som fått testa ny genterapi.

​Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2020 11:15 CEST

Under förra veckan påbörjade Region Västerbotten egenprovtagning och hittills har närmare 1 700 länsbor med milda symtom hämtat egenprovskit från utlämningsställen i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt från några andra orter runt om i länet.

– I och med den utökade provtagningen konstaterades förra veckan cirka 120 smittade av covid-19 i länet. Totalt är det därmed 885 bekräftade fall, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Efter den första veckan med egenprovtagning är cirka 7 procent av provsvaren positiva.

– Många har säkert varit lite småkrassliga och haft symtom några veckor tillbaka och jag tror att det fanns ett uppdämt behov av att testa sig, säger Gunilla Persson.

Inget ökat tryck

Men egenprovtagningen och de kraftigt ökade fallen av covid-19 har dock inte inneburit ett ökat tryck på vården i Region Västerbotten.

– Tvärtom fortsätter antalet inneliggande patienter att minska, vilket tyder på att de flesta som visat sig ha covid-19 har milda symtom, förklarar Gunilla Persson.

Medverka i smittspårning

Region Västerbotten har i och med egenprovtagningen infört en central smittspårningsenhet för att mer aktivt hitta eventuella smittade. Personer med covid-19 ska också själva medverka i smittspårningen genom att informera familjemedlemmar, vänner eller bekanta som de varit i kontakt med, och uppmana de som uppvisar symptom att själva testa sig.

– Men om man av någon orsak inte kan eller vill informera sina kontakter själv kan vården eller smittskyddsenheten hjälpa till, säger Gunilla Persson.

Ta eget prov

Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig.

Provet tar man på sig själv genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

Testet registreras på direkttest.se. För det krävs ett giltigt BankID. Har man inte det går det fortfarande bra att kontakta sin hälsocentral för bedömning och provtagning där. Har man allvarliga symtom, som hög feber och svårt att andas, ska man inte ta prov på sig själv utan söka vård direkt.

Se instruktionsfilm för egenprovtagning.

Symtomfri hämtar testet

I Skellefteå och Umeå finns centrala ut- och inlämningsstationer i anslutning till sjukhusen. I Lycksele finns stationen vid Stenbergska hälsocentralen. För övriga orter söker man information från respektive hälsocentral för besked om de erbjuder egenprovtagning i dagsläget. En symtomfri person uppmanas att hämta och lämna provet för att inte sprida smittan.

Ytterligare information om egenprovtagning i Västerbotten kan du läsa här 

Fakta: Smittskyddsläkare finns tillgänglig för media på måndagar klockan 14–15, på onsdagar klockan 11–12 och på fredagar klockan 14–14.30 på telefonnummer 090-785 71 75.


Mer information om covid-19:

Aktuellt smittläge – statistik för covid-19 i Västerbotten

Om coronavirus på regionvasterbotten.se

Om covid-19 på 1177.se

Region Västerbottens presskonferenser om covid-19

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Under förra veckan påbörjade Region Västerbotten egenprovtagning och hittills har närmare 1 700 länsbor med milda symtom hämtat egenprovskit från utlämningsställen i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt från några andra orter runt om i länet.

Läs vidare »

Hantera maten säkert under rötmånaden

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2020 08:10 CEST

Under augusti ökar antalet fall av magsjuka, det beror på att många livsmedel håller sämre under denna månad. Men genom att se över hur mat förvaras och tillagas kan risken att bli sjuk minskas. Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten, ger sina bästa tips.

Under den så kallade rötmånaden är temperaturen och luftfuktigheten ofta hög, ett klimat som bakterier och mögel trivs i. Det finns alltid en risk att drabbas av magsjuka men genom att hantera livsmedel på rätt sätt och sköta hygienen minskar risken.

Glöm inte att tvätta händerna

Det är viktigt att alltid tvätta händerna innan man hanterar eller äter mat. Det gäller även efter hantering av rått kött eller rå kyckling. Finns det inte tillgång till tvål och vatten kan man använda handsprit.

– I år är det både rötmånad och coronapandemi, så det är två anledningar till att vara extra noggrann med handhygienen, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten.

För att hålla bakterier borta ska arbetsytor i köket hållas rena. Om både kött och grönsaker ska skäras till maten ska olika skärbrädor och knivar användas.

Håll kylvarorna kalla

Under rötmånaden är det viktigt att tänka på hanteringen av livsmedel redan i butiken.

– Man kan ta med sig en kylväska eller några kylklampar så att maten kan hållas kall hela vägen hem, säger Karina Salomonsson.

När maten är hemma ska den snabbt in i kylskåpet, står den ute i rumstemperatur minskar hållbarheten. Ett kallt kylskåp förlänger hållbarheten, en lagom temperatur är + 4 grader.

Få i dig vätska

Vid magsjuka är det viktigt att få i sig mer vätska än vanligt för att inte drabbas av uttorkning. Förutom vatten är det bra att dricka vätskeersättning som går att köpa på apotek eller i livsmedelsbutiker, det går också att blanda egen.

– Barn kan ibland behöva skedmatas för att få i sig vätska. Helst ska söta drycker och lightdrycker undvikas eftersom de kan ge diarré. Vill inte barnet dricka kan de få isglass. Men fortsätt att erbjuda dem något att dricka, säger Karina Salomonsson.

Efter magsjukan går det att börja äta vanlig mat direkt, men det kan vara bra att börja med skonsammare kost, exempelvis soppor, vitt bröd, kokt fisk och ris i mindre portioner. Undvik kaffe och fiberrik mat då de kan ge diarré.

Mer tips och råd om magsjuka och hur man gör vätskeersättning finns på 1177.se/magsjuka och i 1177 Vårdguidens app.

Mer information

Karina Salomonsson
Verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon
Region Västerbotten
090-785 07 51

Presskontakt

Victoria Bertilsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
victoria.bertilsson@regionvasterbotten.se
073-047 17 66

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Under augusti ökar antalet fall av magsjuka, det beror på att många livsmedel håller sämre under denna månad. Men genom att se över hur mat förvaras och tillagas kan risken att bli sjuk minskas. Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten, ger sina bästa tips.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

Nummer till presskontakt rörande frågor om corona: 090-785 71 70. Aktuellt vårdläge Region Västerbotten covid-19:... Visa mer

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
 • thacomvnasah.ahk.jcoonspssboonze@rihegbtiognnvoqasxntexmrbatotzrteenn.ymsezh
 • 070-612 18 48

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • ultxrifekata.jhx.jdzohkxanxbssigonbw@rdiegctioinnvemasyztezhrbykotuttesan.uiseih
 • 070-582 70 62

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • gahgbruoieubllbia.aabajxndshliiangoi@rnfegftiolonvxsascltedhrbtdotintetdn.zisefo
 • 073-049 46 53

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • anqijawl.Hvpaniusezpn.lyKnmvutqssspdondk@rqoegikioupnveeascsteccrbsrotqftetsn.ybseli
 • 070-6857233

 • Presskontakt
 • Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
 • mioycaxkeljia.xdlooawelxnhdaooksk@lerejtgiqyonbqvadqstqherdlbostttmwenpb.smwewy
 • +46 (0)70- 316 37 01

 • Presskontakt
 • Forskningsfrågor
 • cebvcixclifca.qrstryenlsstpgrohem@djrexagiczonezvakrstbqermvboggttcqentt.szmejt
 • 072-453 03 59

 • Presskontakt
 • Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
 • Regionala utvecklingsfrågor
 • thmsomntaseq.hodarsftmqiandd@rlxegfuioqznvurasrwtemrrbmyotbvteuvn.xesecr
 • 070-666 49 95

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • macjliomn.tsabtgerhqg@umreqpgihlonfzvayustloerayboqbttfpenrg.sjeevp
 • 070-240 91 55

Om Region Västerbotten

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Adress

 • Region Västerbotten
 • Regionens hus, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige