Gå direkt till innehåll
Mattias Andersson, Andreas Winroth och Camilla Brorsson har arbetet fram den nya applikationen.
Mattias Andersson, Andreas Winroth och Camilla Brorsson har arbetet fram den nya applikationen.

Pressmeddelande -

​Applikation mäter antibiotikakonsumtion i realtid

Region Västerbotten är bäst i Sverige när det gäller smart användning av antibiotika inom öppenvård. Nu blir det möjligt att mäta antibiotikakonsumtion i realtid på länets intensivvårdsenheter.

– För att behålla kraften i våra antibiotika behöver vi använda dem så smart som möjligt. För att göra det måste vi kunna mäta hur de används och det har vi inte kunnat tidigare, säger Andreas Winroth, läkare på Vårdhygien.

Applikationen som gör det möjligt att mäta antibiotikakonsumtion i realtid har nyligen börjat användas på Region Västerbottens fem intensivvårdsenheter. Den är den första i sitt slag i Sverige och har fått namnet Antimicrobial Consumtion App, AC-A.

Förebygga infektioner

AC-A har utvecklats i ett samarbete mellan Operationscentrum, Vårdhygien och Strama och är ett verktyg för optimering av antibiotikabehandling inom intensivvården. I förlängningen är syftet att förebygga infektioner orsakade av multiresistenta bakterier hos intensivvårdspatienter.

– Internationellt sett är antibiotikaresistens ett stort hot mot intensivvårdens patienter och orsak till ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökade kostnader. AC-A är ett av flera projekt som syftar till att förbättra antibiotikaanvändningen också i slutenvården, säger Andreas Winroth.

Hög konsumtion

Enligt nationella övervakningsdata ökar antibiotikaresistens bland sjukdomsorsakande bakterier i Sverige. Dessutom har intensivvård till sin natur en hög antibiotikakonsumtion, vilken i sin tur är en riskfaktor för selektering av motståndskraftiga mikroorganismer.

På intensivvårdsenheterna vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har antibiotikakonsumtion under två år registrerats med hjälp av AC-A.

– Det visar sig att 92 procent av de som har en vårdtid längre än 48 timmar behandlas med antibiotika och 68 procent av alla patienter. 74 procent av de preparat som används utgörs av så kallade bredspektrumantibiotika, säger Andreas Winroth.

Bytte journalsystem

Idén till AC-A kom i samband med att Operationscentrum bytte journalsystem för några år sedan.

– Vi har byggt en underliggande IT-struktur där all patientinformation som skapas vid varje vårdtillfälle skickas till en egenägd databas, Pin-databasen, säger Mattias Andersson, IT-konsult på Pin-förvaltningen och ansvarig för den tekniska delen av applikationen.

Den gör det möjligt att bearbeta lagrad information utan att behöva ta hänsyn till den som äger journalsystemet.

Ökad patientsäkerhet

– Utvecklingen av AC-A är ett exempel hur olika kompetenser med små medel kan skapa innovationer som gör skillnad för patientsäkerheten, säger Camilla Brorsson, chef på intensivvårdsavdelningen vid Nus.

– Nästa steg är nu att se hur vi ska använda applikationen på bästa sätt. Möjligheter finns att använda den både för att utvärdera förbättringsprojekt när det gäller antibiotikaanvändning och i forskningssyfte. Det gäller alla fem intensivvårdsenheter i länet där AC-A nu är i drift.

Mer information
Andreas Winroth: 072-230 32 11

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige