Pressmeddelande -

Cleantech trotsar krisen

-Jag är positivt överraskad över det stora intresset för vår nyemission, mot bakgrund av den gångna veckans dramatik på börsen, säger Svante Bengtsson, VD på Rehact AB, ett av de Cleantech-företag som nu vänder sig till allmänheten för att finansiera en expansion av bolaget. Redan första veckan hade fler än 1500 personer laddat ner vårt informationsmemorandum. Vi tolkar det som att alltfler söker placeringar med hög potential på medellång sikt, eftersom turbulensen på börsen förväntas hålla i sig.

   Rehact har tagit fram ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation i byggnader, som nu introduceras på marknaden efter flera års utvecklingsarbete. Med konceptet, Rehact Energy System, kan upp till 85 procent av energibehovet tillgodoses med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi. Systemet har också anmärkningsvärt kort återbetalningstid.

   -Allt flera länder sätter i dag Energy Effiency, energieffektivisering, i centrum eftersom det är nödvändigt att göra något åt att ca 40 procent av all producerad energi går till byggnader, säger Svante Bengtsson. Det är mer kostnadseffektivt än att satsa på nya energikällor.

   En anledning till att intresset för cleantech-branschen ökar är också den enorma utvecklingspotentialen på marknader i de ledande, snabbt växande ekonomierna Kina och Indien. Eftersom man i princip bygger nytt från grunden – 2 miljarder kvadratmeter per år enbart i Kina – är man öppen för nytänkande och s.k. tekniksprång på ett helt annat sätt än i Västeuropa.

   -Vi har redan haft studiebesök från Kina och varit i Indien och presenterat Rehact Energy System, säger Svante Bengtsson.

 

 Exempel på framgångsrika nyemissioner inom Cleantech:

  •    November 2009:  SolTech Energy AB – ca 10 milj SEK.
  •    Mars 2010: Arise Windpower AB – ca 550 milj SEK.
  •    Maj 2010: Parans Solar Lighting AB – ca 5 milj SEK.

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande

Kontaktuppgifter:

REHACT AB (publ)

Svante Bengtsson, VD

Hornsgatan 103A 12 tr

0709-566756

svante@rehact.se