Pressmeddelande -

Handel i konvertibler via Aktietorget

REHACT AB genomför under perioden 22 oktober – 16 november ett begränsat erbjudande om investering i form av maximalt 1 200 units bestående av rabatterade aktier och konvertibla skuldebrev (konvertibler) med en årsränta på 9,75%. Intresset är stort och teckningsanmälningar kommer in väsentligt snabbare än vid den övertecknade emission som genomfördes under hösten 2011.

REHACTs aktie av serie B handlas idag via Aktietorget. I det memorandum som publicerats av styrelsen i oktober framgår inte huruvida även konvertiblerna kommer att noteras på en officell marknadsplats. Det nya Investerinssparkontot ställer krav på att värdepapper som placeras där är marknadsnoterade. Då värdepapper med hög avkastning generellt beskattas lägre på ett Investeringssparkonto har bolaget därför inlett processen att även konvertiblerna skall noteras på en officiell marknadsplats.

Konvertiblerna har nu erhållit en ISIN-kod från Euroclear och godkännande att tas upp för handel på Aktietorget efter avslutad emission och registrering hos bolagsverket.

Detaljer för REHACT ABs konvertibel 2012/2016:
ISIN-kod: SE0004872414
Uppskattad tidpunkt för notering: Andra halvan av december 2012


För ytterligare information:
Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Ämnen

 • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

 • cleantech
 • cleantechföretag
 • energibesparing
 • entreprenör
 • grön teknik
 • miljöteknikföretag
 • svante bengtsson
 • nollenergi
 • byggnader
 • energieffektiv
 • aktier
 • konvertibler
 • emission
 • nyemission

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges mest internationellt prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. VD har tillgång till superentreprenören Niklas Zennström som mentor under hela 2012 genom att bolaget vann Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.