Pressmeddelande -

NGM MEDDELANDESERIE: #06-46 REJLERS AB GENOMFÖR SPLIT 5:1

Rejlers (REJL B, SE0000123671) genomför i enlighet med beslut på bolagsstämman en split med villkor 5:1. Det innebär således en femfaldig ökning av aktierna så att en (1) gammal aktie blir fem (5) nya och att börskursen därmed förväntas korrigeras i motsvarande grad. Sista dag för handel utan split kommer att vara den 22 maj 2006. Från och med den 23 maj 2006 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 26 maj 2006. I samband med detta kommer flerdagarsorder i Rejlers orderbok att raderas. Detta sker efter handelsdagens slut den 22 maj 2006. I samband med split kommer handelsposten i Rejlers att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 100 st aktier. Listningsnamn: REJLERS B Tickerkod: REJL B ISIN-nummer: SE0000123671 Avstämningsdag: 2006-05-26 Sista handelsdagen utan split: 2006-05-22 Handelsstart 2006-05-23 med ny handelspost 100 st Med vänlig hälsning Marknadsövervakningen

Ämnen

  • Ekonomi, finans