Pressmeddelande -

REJLERS ANSVARIG FÖR TEKNISK PROJEKTLEDNING AV ELKRAFTSSYSTEM VID NYTT BIOKRAFTVÄRMEVERK

Rejlers har fått i uppdrag av Fortum Värme att vara projektansvariga för elprojektering av hög- respektive lågspänning vid upphandling och uppförande av ett bioeldat kraftvärmeverk på 400 MW. Kraftvärmeverket kommer att byggas på Värtaverkets område i Stockholm. Uppdraget är värt ca 3 mkr. För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, ista Sverige AB (under namnändring) samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity. Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.

Ämnen

  • Företagande