Pressmeddelande -

REJLERS GENOMFÖR AKTIESPLIT 5:1

Rejlers genomför enligt beslut på bolagsstämman en aktiesplit med villkor 5:1 som innebär att varje aktie delas i fem aktier och att börskursen därmed förväntas korrigeras i motsvarande grad. Idag, den 22 maj 2006, är sista dagen för handel utan aktiesplit. Från och med den 23 maj 2006 kommer således handel att ske enligt ovannämnda villkor. Avstämningsdag är den 26 maj 2006. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 10 679 755 aktier fördelat på 1 305 000 aktier av serie A och 9 374 755 aktier av serie B. I samband med split kommer handelsposten i Rejlers att justeras. Den nya handelsposten kommer att bli 100 st aktier. För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.

Ämnen

  • Ekonomi, finans