Pressmeddelande -

REJLERS LEVERERAR ANLÄGGNING FÖR SYSTEMKALIBRERING TILL FLIR SYSTEMS

Rejlers har fått en order från FLIR Systems AB i Danderyd avseende leverans av ny anläggning för systemkalibrering. FLIR Systems tillverkar högkvalitativa värmekameror för industriellt bruk. Tillverkning och kamerakonfiguration är till stor del kundorderstyrd. Standardkonfiguration av kameror utgör cirka 80 procent medan resterande del inte kan kalibreras direkt i tillverkningslinjen. Det kan till exempel vara udda objektiv eller kameror som ska kalibreras med flera objektiv. För att hantera dessa kameror används en systemkalibrering som även hanterar kontrollmätning av kameror. Rejlers kommer att leverera, installera, CE-märka, programmera och driftsätta den helt nya anläggningen för systemkalibrering. I uppdraget ingår även en omfattande del programmering i högnivåspråk som Java, C++ och C# för integration i kundens befintliga system. För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, ista Sverige AB (under namnändring) samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity. Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.

Ämnen

  • Företagande