Pressmeddelande -

REJLERS: REJLERS BYTER STYRSYSTEM ÅT KARSKÄR ENERGI

Rejlers i Gävle har fått i uppdrag att utföra projektering och programmering samt att leverera ett nytt styrsystem till Karskär Energi AB. Styrsystemet är av fabrikat ABB och tillhör 800xA-familjen. Karskär Energi är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som producerar cirka 1 TWh/år och ägs av E.ON, Korsnäs och Fortum. Totala ordervärdet för Rejlers uppgår till ca 8 mkr. För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, ista Sverige AB (under namnändring) samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity.

Ämnen

  • Miljö, energi