Pressmeddelande -

Bengt Hanser-stipendiet till Clas Collin

Branschanalytikern Clas Collin är årets mottagare av Bengt Hanser-stipendiet. Han får utmärkelsen för sina opinionsbildande insatser som belyser och hävdar marknadskommunikationens roll för näringslivet och samhället.

Det är styrelsen i Sveriges Reklamförbund som utser mottagaren av det årliga stipendiet. Priset delades ut i samband med förbundets årsmöte idag.

Motivering:
"Efter en tid som projektledare på en mångfalt belönad reklambyrå i Göteborg startade han sitt kunskapsföretag, som sedan dess varit bas för hans verksamhet i och kring vår bransch. Han arrangerade kurser för projektledare, spred kunskap om planning långt före någon annan, fick flera statliga och kommunala verksamheter att börja tänka i termer av produkt och marknad, verkade som konsult hos många byråer, undervisade på Berghs, var vice ordförande i Reklamförbundet och fanns snart överallt i vår värld. Hans årliga analyser är utan tvekan årets bästa avstämning av hur vår bransch mår och utvecklas. Få personer har så till den grad brunnit för ämnet och arbetat för att sprida kunskap och insikt om marknadskommunikationens vikt för näringsliv och samhälle som just han. Så om någon gjort sig förtjänt av Bengt Hanser-stipendiet så är det verkligen just Clas Collin."

Reklamförbundets verksamhet syftar till att hävda marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle samt verka för att höja marknadskommunikationens kvalitet och förnya dess uttrycksmedel.

I denna anda har Bengt Hanser Stipendiet instiftats för att uppmuntra opinionsbildande insatser som belyser och hävdar marknadskommunikationens roll i näringsliv och samhälle. Stipendiet är däremot inte avsett att belöna marknadskommunikationen i sig. Stipendiet, uppkallat efter förbundets tillskyndare och förste vd, utdelas till den eller de personer som gjort mest anmärkningsvärda insatsen därvidlag, såväl i stort som i smått.

Pressbilder: www.newsdesk.se/pressroom/reklam

För mer information kontakta:
Hans Sydow, ordförande Sveriges Reklamförbund, telefon 0705-660 660
Clas Collin, telefon 070-585 78 37

Om Sveriges Reklamförbund
Sveriges Reklamförbund är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Exempelvis bistår vi med juridisk kompetens och ARU-auktorisation. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Kategorier

  • byråbranschen
  • bengt hanser stipendiet

Kontakter

Jessica Bjurström

Presskontakt Vd 08-6790812