Pressmeddelande -

Guldägget adopterar internationellt format för casefilmer

Sveriges Kommunikationsbyråer gör det enklare att tävla i Guldägget. Detta genom att man adopterar de format för casefilmer som gäller i Cannes Lions och Eurobest.

Syftet med de nya reglerna är att byråer som tävlar internationellt inte ska behöva klippa om sina filmer för att passa Guldägget. Samt att anpassa tävlingsreglerna efter hur kampanjer ser ut idag.

– Dagens kampanjer bygger ofta helt eller delvis på att man får målgruppen att aktivera sig och sprida budskapen vidare. Om man inte får visa hur det har gått till blir det också svårt att förklara vad som var kampanjens styrka, säger Digge Zetterberg Odh, tävlingsansvarig på Sveriges Kommunikationsbyråer.

– Det innebär att man kommer att få redovisa resultat i bidragen. Guldägget är och förblir dock en tävling i kreativitet som premierar nya smarta lösningar. Juryns uppdrag kommer inte att förändras med dagens beslut och Guldäggets bedömningskriterier kommer även fortsättningsvis att gälla.

Den maximala längden för casefilmer blir tre minuter istället för för dagens 1,5 minuter.

För mer information kontakta:
Digge Zetterberg Odh, projektledare, Sveriges Kommunikationsbyråer, 073-596 84 38

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa reklam och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kreatörer ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. www.guldagget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på vår webbplats: www.komm.se

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • guldägget
  • cannes lions

Kontakter

Jessica Bjurström

Presskontakt Vd 08-6790812