Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Guldägget toppar juryn

Guldägget belönar varje år Sveriges mest kreativa kommunikationslösningar. Äggen har varje år utsetts av en jury bestående av representanter från kommunikationsbranschens olika discipliner. Inför 50 årsjubileet tar man nu ett nytt grepp kring juryns sammansättning.

Arbetet med det nya juryupplägget har pågått under hösten i Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse och i samtal med medlemmar i Komm!

- Istället för att tänka mediekanal eller disciplin i första hand, sätter vi istället ihop grupper bestående av de vi just nu anser vara bland de absolut bäst lämpade att bedöma kreativa kommunikationslösningar, oavsett hur lösningen ser ut, säger Digge Zetterberg Odh, projektledare för Guldägget.

Guldäggets kategorier kvarstår, men man låter nu en större jurygrupp ta sig an fler kategorier. Därmed försvinner även indelningen kategorijury-huvudjury. Med det nya upplägget får varje jurygrupp uppdraget att utse diplom, silver och guldägg. Undantaget är kategori Design, som även framledes kommer att bedömas för sig.

- I mer eller mindre alla kategorier i Guldägget har vi sett att samma kampanjer dyker upp i flera kategorier. Det har blivit helt naturligt för de flesta byråer att inkludera såväl pr som event och webb i sina kampanjer, även om de inte skulle klassas som en pr-byrå eller en event-byrå. Däremot förekommer det väldigt sällan i designkategorin, där det i första hand är designbyråer som tävlar och belönas. Designbidragen dyker inte heller upp i övriga kategorier, därför fortsätter design att bedömas separat.

Den nya juryinledningen utgörs av fem jurygrupper som  var och en leds av en ordförande.

1. Design

2. Film, Radio och DR

3. Interaktivt och Produktion

4. Integrerat, Event, PR och Titan

5. Tidningsannonsering, Utomhus och Media

-Totalt sett blir juryn mindre än tidigare. Från 85 personer blir man nu 49. Den här förändringen innebär förstås att det blir ännu svårare att få en plats i Guldäggsjuryn, men också väldigt mycket hårt arbete och ökat ansvar för de 49 som tillsammans med huvudordföranden Anna Qvennerstedt ska göra jobbet.

För mer information kontakta Digge Zetterberg Odh, projektledare Guldägget, 073-596 84 38

Ämnen

Kategorier


Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se

Presskontakt

Jessica Bjurström

Presskontakt Vd 08-6790812

Sveriges Kommunikationsbyråer för konsulter i kommunikationsindustrin

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom opinionsbildar vi för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveavägen 34
111 34 Stockholm