Pressmeddelande -

Reko presenterar Sveriges mest Reko konstinstitution 2010 och lanserar Reko-märkning

Ny undersökning: Baserat på data som samlats in under 2009 har Reko kartlagt villkoren bakom konsten på 86 konsthallar och museer i Sverige. Bilden som träder fram är mycket brokig. De konstinstitutioner som erbjuder tillräckligt bra villkor blir Reko-märkta. Vilka som blir Reko-märkta och vem som får Reko-priset 2010 som Sveriges mest Reko konstinstitution avslöjas på torsdag den 3 juni.

Reko kommer på presskonferensen att dela ut Reko-priset 2010 till Sveriges mest Reko
konstinstitution. En representant för den vinnande institutionen kommer att närvara.
Utöver att presentera vinnaren och de Reko-märkta institutionerna kommer vi på presskonferensen även att gå igenom huvudresultaten i Reko-rapporten 2010.


Reko undersöker arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner
och har skapat en ”rättvisemärkning”, Reko-märkningen. Vi har bland annat undersökt om
det upprättas skriftliga avtal, om konstnärerna får sina kostnader betalda, och om det betalas
korrekta utställningsarvoden.

Ett Reko-index visar arbetsvillkoren för konstnärer vid de konsthallar och museer som vi undersökt.
Datan har sammanställts, analyserats och offentliggörs vid presskonferensen i form av
Reko-rapporten 2010. Kriterierna för indexet och Reko-märkningen bygger huvudsakligen på det
nya statliga utställningsavtal (MU-avtalet) som började gälla den 1 januari 2009. Reko-rapporten
2010 kommer att delas ut på presskonferensen och kommer efter lanseringen också gå att ladda
ner på Rekos hemsida, www.projektreko.org.

För anmälan till presskonferensen samt mer information kontakta:
Jan Rydén, jan@projektreko.org, 0704-13 82 30, eller
Erik Krikortz, erik@projektreko.org, 0768-38 95 69.


Presskonferensen sponsras av Hotell Malmen.

Ämnen

  • Konst

Reko är ett oberoende konstprojekt som drivs av föreningen c/o konst med stöd av Framtidens kultur, Statens
kulturråd och Västra Götalandsregionen. Reko har skapat rättvisemärkningen Reko-märkt, som utmärker svenska konstinstitutioner som ger schysta arbetsvillkor till konstnärer. Reko delar ut Reko-priset till Sveriges mest Reko konstinstitution.

Kontakter

Erik Hall

Presskontakt Projektledare 0736532346