Pressmeddelande -

Carl Bennet talar ledarskap på Rektorsakademiens nätverksträff i Göteborg

Intresset är stort för Rektorsakademiens nätverksträff på Världskulturmuseet i Göteborg den 10/11. I år träffas över 100 ledare inom skola och näringsliv kring temat "Ledarskapets roll för framgång".

Talare för dagen är Carl Bennet, industriman och styrelseordförande för Getinge och Elanders. Bennet är mycket engagerad i utbildningsfrågor och också ordförande i styrelsen för Göteborgs Universitet.

Även Jan Gunnarsson från Värdskapet AB kommer och berättar om vikten av att ta tanken kring chefskap och ledarskap ett steg längre, till tanken om värdskap.

Under kvällen utses även årets Heja Rektorn och Rektorsakademiens Fredrik Svensson, nyss hemkommen från Kina kommer att delge sina tankar kring hur globaliseringen påverkar svenskt arbetsliv och skola. Dessutom kommer verksamhetschefen för barn- och ungdom i stadsdelen Bergsjön, Ann-Christin Frankenberg att berätta om den IT - satsning hon genomfört i skolan.

- Det känns mycket spännande att få chans att samla så många människor, alla intresserade av att förnya och förbättra den svenska skolan, på en sådan inspirerande plats som Världskulturmuseet, säger Cecilia von Schedvin på Rektorsakademien.

 

För mer information ring: Cecilia von Schedvin 0708-32 29 51

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland