Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2006

(Aktietorget: RBAB B) - Rörelseresultatet uppgick till 1,57 MSEK (1,01 MSEK) - Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 % (14,7 %) - Volymerna under året ökade med 76 % jämfört med föregående år. - Omsättningen uppgick till 10,3 MSEK (7,1 MSEK) - Soliditeten uppgick till 80 % (87 %) Kommentarer Relation & Brand är ett snabbt växande tjänsteföretag inom e-postmarknadsföring. Företaget introducerades på AktieTorget den 31 juli 2006 och distribuerade under året över 51 miljoner meddelanden via e-post och SMS. Omsättningen ökade med 44 % till 10,3 miljoner SEK och volymerna ökade med 76 % jämfört med 2005. Rörelsemarginalen ökade med 5 % och uppgick till 15,4%. Marknaden Internet ökade med 73 procent och totalt hanterade mediebyråerna 812 miljoner SEK inom mediegruppen. 2005 uppgick motsvarande summa till 469 miljoner SEK. Detta innebär att Internet numera är det fjärde största annonsmediet för mediebyråerna. Källa: Dagens Media, 18 jan 2007 Styrelsen i Relation & Brand uppskattar att marknaden för e-postkommunikation i Sverige från företag uppgick till mer än 750 miljoner distribuerade e-postmeddelanden och en omsättning om 152 miljoner SEK under 2006. Volymerna på den Nordiska hemmamarknaden uppskattar styrelsen uppgick till 1,2 miljarder distribuerade e-postmeddelanden och omsättningen uppskattas till 287 miljoner SEK under 2006. Vidare gör styrelsen uppskattningen att den Europeiska marknaden omsatte i storleksordningen 6 miljarder SEK under 2006. Händelser under perioden Inledningsvis renodlades verksamheten genom en uppdelning i två affärsområden, ett som fokuserar på utveckling och försäljning av programvaran Net Relation Manager (NRM) och ett som är en byrå för e-postmarknadsföring. Dessa affärsområden har nu fått namnen Relation & Brand Products respektive Relation & Brand Services. Relation & Brand börsintroducerades på AktieTorgets marknadsplats den 31 juli 2006. Aktiens börskurs vid stängning per 2007-02-01 var 8,25 SEK jämfört med 4,85 SEK vid introduktionstillfället. Den första september anställdes två nya säljare och en produktutvecklare på Relation & Brand. I december tillträdde Mats Hentzel som styrelseordförande. Han har lång och gedigen erfarenhet av utveckling och internationell expansion av mjukvaruföretag. Händelser efter periodens utgång Den 12 februari lanserades en ny webbplats för licensförsäljning av Net Relation Manager (NRM). Den marknadsförs genom digital kommunikation såsom bannerannonsering och e-postkampanjer. Relation & Brand är idag 15 anställda och rekryterar återigen personal till försäljningsavdelningen. Syftet med anställningarna är att möta marknadens ökade efterfrågan inom digital marknadskommunikation, understödja licensförsäljningen samt bredda och öka kundbasen. Kalendarium 2007 Årsstämma 2007: 28 mars 2007 Delårsrapport januari-mars 2007: 25 april 2007 Delårsrapport januari-juni 2007: 25 juli 2007 Delårsrapport januari-september 2007: 25 oktober 2007 Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2007: 25 februari 2008 Fakta om Relation & Brand Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution. Företaget grundades år 1999 och är idag ett ledande bolag inom branschen i Skandinavien. Relation & Brands verktyg Net Relation Manager har sedan starten använts som praktiskt mailverktyg i över 35 länder med olika språk och alfabet. Bland kunderna märks några av de största företagen inom ett flertal olika branscher. För ytterligare information, kontakta: Magdalena Allgren Marknads-/Informationsansvarig Relation & Brand 08-586 111 08 076-525 11 08 magdalena.allgren@relationbrand.com www.relationbrand.com info@relationbrand.com Delårsrapporten har ej varit föremål för revision.

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter