Pressmeddelande -

Relation & Brand förvärvar 100 % av aktierna i Nordisk Internetannonsering (Net Pilots)

(Aktietorget: RBAB B) Den 7 maj tecknades ett avtal avseende förvärv av 100 % av aktierna i Nordisk Internetannonsering, som arbetar under varumärket Net Pilots. Genom förvärvet stärker Relation & Brand sin marknadsposition som den ledande aktören inom e-postmarknadsföring i Sverige. Vederlaget utgörs av 2,2 MSEK i kontant ersättning plus 1,5 miljoner B-aktier samt en tilläggsköpeskilling i aktier efter utgången av 2008. Effekten förväntas bli en ökad lönsamhet för Relation & Brand. Detta tack vare fler löpande abonnemangskunder och synergier för merförsäljningen till redan befintliga kunder. - Förvärvet gör oss unika. Det breddar vårt tjänsteutbud inom Internetmarknadsföring från att enbart vara en leverantör av e-postmarknadsföringstjänster till att även erbjuda lösningar inom sökordsmarknadsföring, säger Magnus Modin, vd för Relation & Brand AB. Breddning av konceptet ger ökad försäljning hos befintliga kunder Efter förvärvet kommer Relation & Brand att ha cirka 800 kunder. - Internetmarknadsföring blir allt viktigare för företag. För att lyckas är det idag ett måste att ha en bra e-postmarknadsföringslösning och synas bra på sökmotorerna, säger Magnus Modin. - Vi märker en stor efterfrågan av både e-postmarknadsföringslösningar och sökordsmarknadsföringslösningar och majoriteten av våra kunder kommer att tjäna på tjänster inom bägge områdena, fortsätter Magnus Modin. Det nya tjänsteutbudet ger Relation & Brand en stark position i förhållande till andra leverantörer inom e-postmarknadsföring som idag finns på marknaden. Snabb marknadstillväxt Marknaden för organisk sökordsannonsering är ett av de absolut snabbast växande områden inom Internetmarknadsföring. Enligt IRM, institutet för Reklam och Mediestatistik, har marknaden för sökordsannonsering vuxit från 157 MSEK 2005 till över en 1 miljard SEK 2007. För 2008 bedöms marknaden öka med över 100 % till 2 miljarder SEK. 2008 kommer Internet stå för 15,1 % av den totala mediekakan, enligt IRM. - Genom att Nordisk Internetannonsering går samman med Relation & Brand stärks positionen på marknaden för Internetmarknadsföring samtidigt som vi får möjlighet till korsförsäljning till kunderna. Vi tror även att samgåendet kommer att attrahera ännu fler duktiga medarbetare genom att vi blir en del i en större marknadsnoterad aktör, säger Christofer Brugge, VD och grundare av Nordisk Internetannonsering. För graf, se bifogad fil. Ett steg mot målet om 20 MSEK i vinst 2009 Med förvärvet uppskattar Relation & Brands att intäkterna under 2008 kommer att bestå till 70 % av repetitiva abonnemangs- och licensintäkter, samt till 30 % av konsultintäkter från stora kunder i samband med strategiprojekt och tekniska integrationer av Relation & Brands tekniska plattform. För graf, se bifogad fil. - Förvärvet av Nordisk Internetannonsering är ett steg mot att göra vår affär mer skalbar. Det är även ett steg mot att nå upp till vårt mål om en vinstmarginal på 30 % eller mer 2009, säger Magnus Modin. Målet för Relation & Brand Förvärvet ligger i linje med Relation & Brands mål att 2009 uppnå en vinst om 20 MSEK och en omsättning om 70 MSEK. Då skall även försäljningsverksamhet vara etablerad i Norden och ytterligare två länder i Europa. Faktorer som talar för att målet kan uppnås är att: - Sökordsmarknaden beräknas växa med 100 % i Sverige under 2008, enligt IRM. - Kunderna kommer genom förvärvet att få en komplett leverantör inom Internetmarknadsföring. - En breddning av konceptet skapar möjlighet till korsförsäljning till kunderna inom de olika verksamhetsområdena e-postmarknadsföring och sökordsmarknadsföring. - I och med förvärvet ökar de repetitiva intäkterna vilket gör det möjligt att uppnå målet som är 80 % repetitiva intäkter från licenser och abonnemang 2009. För ytterligare information: Magnus Modin, VD Relation & Brand AB (publ) Telefon: 08-586 111 01, 076-525 11 01, e-post: magnus@relationbrand.com Läs mer om sökordsmarknadsföring och sökmotoroptimering på Net Pilots hemsida, www.netpilots.se. Läs mer om e-postmarknadsföring och marknadsföring på Internet på Relation & Brands hemsida, www.relationbrand.com. AktieTorget Relation & Brands B-aktie handlas sedan 2006 på AktieTorget under kortnamnet RBAB B. ISIN-koden är SE0001734450 Order book ID är 35711 En börspost omfattar 500 aktier Relation & Brands affärsidé är att erbjuda tjänster och programvaror inom e-postmarknadsföring till företag och organisationer med Norden som hemmabas och världen som marknad. Kundernas marknadsföring utmärks av hög Internetmognad och effektiv samordning av de olika mediakanalerna. Några exempel är Volvo personvagnar, SF Bio och Adobe Norden. Relation & Brands styrka är att tillhandhålla en väl utvecklad programvara som kompletteras med erfarna konsulter som hjälper kunderna och specialanpassar lösningar.

Ämnen

  • Marknad, börs