Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Renault startar innovativt laddningsprojekt för att gynna elmobilitet i Europa - INCIT-EV

Renault startar INCIT-EV-projektet tillsammans med 32 partners i Europa – ett projekt som syftar till att främja el-mobilitet genom tester av olika innovativa laddningstekniker för elfordon.

Renaultkoncernen är både skaparen och samordnaren för INCIT-EV-projektet som har stöd från EU-kommissionen.

  • Projektet syftar till att uppmuntra utvecklingen av el-mobilitet genom tester på fältet.
  • 7 innovativa laddningstekniker för elfordon testas på utvalda platser i Europa.

INCIT-EV-projektet, som kommer pågå från januari 2020 - december 2023, kommer att delas upp i två primära faser:

Fas 1 kommer att innehålla en analys av användarnas behov och krav, följt av en utvärdering av laddningstekniker och integrationen av dessa i infrastrukturer.

Fas 2 kommer att fokusera på flera tester/demonstrationer på utvalda platser och kommer att pågå från hösten 2022 till projektets slut:

  • Ett dynamiskt induktionsladdningssystem för stadsmiljö i Paris, Frankrike.
  • Högspänningsladdningssystem i utkanten av Tallinn, Estland.
  • Optimerad reversibel "smart laddning" i Amsterdam och Utrecht, Nederländerna (Vehicle to Grid).
  • Ett induktionsladdningssystem för storstadsförorter/längre sträckor i Versailles, Frankrike.
  • Laddstationer på parkeringsplatser för bildelningspooler i utkanten av Turin, Italien.
  • Reversibel lågspänningsladdning (även för tvåhjulingar) och dynamisk laddning vid taxistationer på flygplatsen och centralstationen i Zaragoza, Spanien.

Ämnen


Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Groupe Renault, som startade 2007 i Norden. Groupe Renault har lång historia och traditioner bakåt i tiden, från 1898. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar, lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.

Kontakter

Karin Lyrborn

Karin Lyrborn

Presskontakt Presschef
RN Nordic AB (Renault Sverige)
Esbogatan 12
164 21 Kista
Sweden