Gå direkt till innehåll
Fyrfack kärl 1, kärl 2 och elboxen. Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén
Fyrfack kärl 1, kärl 2 och elboxen. Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

Nyhet -

Full fart framåt för Fyrfack

Idag fastställde kommunfullmäktige nya avfallsföreskrifter och ny avfallstaxa som innebär att fyrfacksinsamling av förpackningar och tidningar införs i Kristianstads kommun med start under våren 2017.

Den 20 mars börjar sopkärlen hos villor och fritidshus i Fjälkinge, Arkelstorp, Österslöv, Balsby, Kiaby, Barum, Hammarslund, Viby, Bäckaskog, Vånga, Oppmanna, Mjönäs, Vanneberga och Tosteberga att bytas ut mot 2 st. fyrfackskärl. Införandet av Fyrfack i övriga delar av kommunen kommer att ske etappvis under de kommande två åren.

Renhållningen Kristianstad har som mål att vara ledande i Sverige inom avfallshantering år 2020. Införandet av Fyrfack är ett stort steg mot att uppnå detta. Fyrfack ger dig som kund en ökad service, då du får bättre förutsättningar för att sortera dina förpackningar, tidningar och mindre elavfall hemma. Till skillnad från idag, där förpackningar och tidningar ska sorteras ut och lämnas in på återvinningsstationer, kommer Renhållningens fossilbränslefria sopbilar att hämta samtliga förpackningar och tidningar hos dig så att du slipper köra iväg med dem.

Fyrfack medför även en ökad sortering och materialåtervinning. Idag består 34 % av det brännbara avfallet som slängs i villor av förpackningar och tidningar. Med Fyrfack blir det lätt att sortera rätt hemma och denna ökade sortering leder till mer återvinning och renare material, vilket sparar på jordens resurser.

Med införandet av Fyrfack kommer även renhållningstaxan att höjas fr o m 1 april. Årsavgiften för Fyrfack med tömning av Kärl 1 varannan vecka och Kärl 2 var fjärde vecka blir 2690 kr per år för villor. Detta innebär att den rörliga avgiften för fyrfackskärlen blir 220 kr högre per år jämfört med det vanligaste villaabonnemanget idag. För fritidshus blir årsavgiften för Fyrfack 1500 kr per år för ett standardabonnemang. Detta innebär att den rörliga avgiften för Fyrfack blir 190 kr högre per år jämfört med det vanligaste fritidshusabonnemanget idag. Dessutom höjs grundavgiften med 50 kr per år för alla villor och fritidshus. Höjningen av taxan som helhet är den första sedan 2007.

Du som idag hemkomposterar kan fortsätta göra det om du har gjort en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den reducerade avgiften för hemkompostering gäller även för Fyrfack, om du komposterar allt matavfall. Det är även möjligt att ha månadstömning av båda kärlen under förutsättning att du hemkomposterar allt matavfall.

För dig som har lite avfall är det möjligt att dela abonnemang med upp till två andra hushåll. Detta innebär att ni tillsammans delar på en uppsättning fyrfackskärl och då även på den rörliga avgiften.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Marcus Norrman

Marcus Norrman

Projektledare/Strateg 0733-135957
Fredrik Holmer

Fredrik Holmer

Avfallsingenjör 0733-135850

Relaterade nyheter