Gå direkt till innehåll
Plockanalys vid sorteringsförsöket. fotograf Johanna Montell.
Plockanalys vid sorteringsförsöket. fotograf Johanna Montell.

Pressmeddelande -

Automatisk sopsortering kan öka materialåtervinningen

I slutet av oktober genomförde Renova tillsammans med ägarkommunerna ett försök med helt automatisk sortering av hushållssopor vid en toppmodern återvinningsanläggning i Lilleström i Norge. Syftet var att se hur mycket ytterligare återvinningsbart material som kan plockas ur hushållsavfallet.

– Vi strävar hela tiden efter bli ännu bättre på att ta hand om avfallet på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och testar kontinuerligt olika lösningar, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Trots att svenska hushåll vid en internationell jämförelse är väldigt bra på återvinning, utgörs fortfarande 30 procent av innehållet i en genomsnittlig soppåse av förpackningar och annat material som borde lämnas till återvinning istället för att slängas. Visserligen utnyttjas soporna för energiutvinning, men från ett miljöperspektiv är det mycket bättre att återvinna materialen och göra nya produkter av dem.

Vid försöket i Lilleström användes totalt 40 ton hushållsavfall från Göteborg och Örebro. I den helautomatiska anläggningen sorteras plastfraktioner, papper, kartong och metaller ur hushållsavfallet med hjälp av magneter och infrarött ljus. Eventuellt glas hamnar i en så kallad finfraktion med övrigt material mindre än 60 mm.

– Försöksresultaten visar att det finns potential att öka återvinningen av material ur hushållsavfall med 15 procent. Tekniken som används vid den norska anläggningen är intressant och skulle kunna bli ett bra komplement till de metoder vi använder idag, säger David Dalek.

Omsatt i stor skala skulle metoden kunna reducera Renovas avfall till förbränning med 40 000 ton per år, vilket minskar miljöbelastningen betydligt.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg