Gå direkt till innehåll
Automatlås ökar säkerheten för vår personal och samhället runtomkring.
Automatlås ökar säkerheten för vår personal och samhället runtomkring.

Pressmeddelande -

Automatiskt låssystem försvårar kapning av tunga fordon

Miljöföretaget Renova har tillsammans med Safedriving utvecklat ett automatiskt låssystem för att försvåra kapning av tunga fordon. Systemet monteras nu på hela Renovas tunga fordonsflotta.

”Terrordådet i Stockholm 2017, då en lastbil kapades och körde in i människor på Drottninggatan, väckte frågor hos oss om hur vi kan ytterligare förstärka säkerheten kring våra tunga fordon,” säger Hans Zackrisson på Renova. ”Sedan länge har vi 360 graders kameror runt våra tunga fordon. Med automatlås ökar vi ytterligare säkerheten både för vår personal och samhället runtomkring.” fortsätter han.

För att kunna tömma behållare eller lyfta containrar måste Renovas fordon ha motorn på även när de står stilla. Med det automatiska låssystemet behöver chauffören inte tänka på att låsa hytten när han eller hon kliver i och ur bilen. En lås- och mottagarenhet i bilen och nyckeln i fickan samverkar för att bilen automatiskt ska låsas när chauffören rör sig bort från den och låsas upp när han eller hon närmar sig.

Dennis Pettersson är verkmästare i Renovas fordonsverkstad och en av hjärnorna bakom systemet. ”Svårigheten var att få låssystemet att ”prata med” fordonets dator utan att störa annan elektronik i bilen”, säger han. ”Men vi löste det. Vad vi vet finns inget sådant här låssystem för tunga fordon framtaget någon annanstans – åtminstone inte i Europa.” fortsätter han.

Låssystemet har utvecklats och testats på två bilar under ett och ett halvt år. Peter Ellevad är en av chaufförerna som medverkat i testet. Han tycker att den automatiska låsningen bidrar till en säkrare arbetsmiljö: ”Det känns tryggt att veta att ingen kan ta sig in i bilen när jag vänder ryggen till.” säger han.

Renova installerar nu det automatiska låssystemet Leave and lock i samtliga cirka 260 tunga fordon. Man planerar att även kunna erbjuda externa kunder montering av systemet.

För mer information, vänligen kontakta:

Hans ZackrissonUtvecklingschef fordon, Renova
Tel 031-618000, mobil:0705-678677

E-post: hans.zackrisson@renova.se

Ämnen

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

Koncernen omsätter ca 1,4 miljarder kr och har 762 medarbetare. 2019 behandlade vi ca 1,1 miljarder ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg