Gå direkt till innehåll
Avfallsminskning - nu är det allvar

Pressmeddelande -

Avfallsminskning - nu är det allvar

Just nu pågår  "Europa minskar avfallet"-veckan i hela Europa. Renova deltar med tre olika aktiviteter som syftar till att sätta fokus på vikten av att avfallet måste minska. Avfallsmängderna har ökat med flera procent per år under mer än hundra år - denna utveckling är ohållbar!

Renova på Ekocentrum
21 augusti var Earth Overshoot Day, den dag då mänskligheten spräckte naturens budget för året. Nu tär vi på reserverna. Att ta hand om avfall på bästa sätt börjar vi bli ganska bra på. Det är bra, men det räcker inte. Vi måste hushålla mer med jordens resurser och därmed minska avfallet. Hur ska det gå till? Renovas miljöexperter Viktoria Edvardsson och Kurt Lindman diskuterar detta vid ett seminarium på Ekocentrum den 21 november. Dessutom ges exempel på bra initiativ och tips om vad man själv kan göra.

Tävling för gymnasieelever
Alla gymnasieklasser i Renovas ägarkommuner inbjuds att delta i Renovas "miljötävling". Tävlingen handlar om att klasserna ska komma med nya och annorlunda idéer om hur man kan minska avfallet på hemmaplan.

Vem behöver en personlig miljöcoach?
 1:a pris i Renovas Facebook-tävling är en timme med en "personlig miljöcoach". Vinnaren är den person som har den bästa motiveringen till varför man skulle behöva hjälp av en personlig miljöcoach. Facebook-sidan heter "Miljösmart i Västsverige".

”Europa minskar avfallet”  är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg