Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Biogas av matavfall i Västsverige - nya förutsättningar

Under ett antal år har Renova och Göteborg Energi drivit ett gemensamt projekt, BiG (Biogas i Göteborgsregionen) med syfte att skapa förutsättningar för en biogasanläggning och därmed få till stånd en ökad biogasframställning i Göteborgsregionen. De båda bolagen har nu beslutat att avsluta projektet och istället hitta andra lösningar.

Under projektets gång har ett antal osäkra faktorer identifierats som påverkar lönsamheten för en biogasanläggning. Framför allt handlar det om att få in tillräckliga volymer matavfall från både hushåll och verksamheter i Renovas ägarkommuner.

Efter diskussioner med samtliga Renovas ägarkommuner står det klart att ökningstakten vad gäller insamlingen av matavfall i kommunerna inte kommer att motsvara det behov som full drift av en biogasanläggning kräver.

Målsättningen att bidra till att skapa bra och hållbara förutsättningar för produktion av mer biogas i Göteborgsregionen kvarstår givetvis och både Göteborg Energi och Renova utreder nu alternativ till BiG-projektet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova AB är ett ledande miljöföretag i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vi samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Våra kunder är såväl kommuner som företag i Göteborgsregionen. Vi behandlade år 2009 ca 700 000 ton varav mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Företaget omsätter en miljard kr, har 800 anställda och ägs av elva kommuner.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg