Gå direkt till innehåll
Elva kommuner slår ett gemensamt slag för återanvändning – välkommen till Bytardagen!

Pressmeddelande -

Elva kommuner slår ett gemensamt slag för återanvändning – välkommen till Bytardagen!

Lördagen den 17 maj slår elva kommuner i Västsverige och Renova ett extra slag för återanvändning när man för första gången arrangerar Bytardagen. Bytardagen är en utveckling av Återvinningens dag som har arrangerats i september de senaste sex åren. Samtliga återvinningscentraler i elva kommuner i Västsverige håller öppet som vanligt denna lördag och på de flesta håll har man tagit in extra personal för att öka servicen och svara på allmänhetens frågor. På många ställen bjuds även på fika under dagen. 

Skänk prylar du inte behöver

Återanvändning står i fokus under Bytardagen. Att återanvända är ett miljövänligt och enkelt sätt att göra sig av med det som man inte längre behöver. Vad har du hemma som du inte har användning av? Kanske har du till exempel kläder, skor, böcker och leksaker som någon annan kan få glädje av. På återvinningscentralerna i de kommuner som arrangerar Bytardagen kan du den här dagen skänka mindre saker som du inte längre behöver vid ett särskilt bord. Samtidigt får du byta till dig något på bordet som du själv vill ha. 

– Den största klimatpåverkan i en produkts livscykel sker oftast vid tillverkningen. Genom att återanvända gamla prylar minskar vi behovet av nyproduktion, vilket är ett effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan. Dessutom minskar vi avfallet genom att se till att våra prylar återanvänds, säger Viktoria Edvardsson, Renovas miljö- och kvalitetschef. 

Allt fler av kommunernas återvinningscentraler tar idag emot använda prylar som sedan går vidare för återanvändning, ofta via hjälporganisationer. Återanvändning är det näst högsta trappsteget i EU:s så kallade avfallstrappa. Det innebär att det ur miljösynpunkt är bättre att återanvända en pryl jämfört med att återvinna materialet, som är det tredje steget i trappan. Allra bäst är det att förebygga att avfall uppkommer, som är det översta steget.Samarbete mellan kommuner

Bytardagen arrangeras av de elva västsvenska kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Renova.Öppettiderna för din närmaste återvinningscentral hittar du på din kommuns hemsida.

Ämnen

Regioner


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är vi en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö..

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg