Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Effektiviseringar inom Renovakoncernen kan påverka ett 20-tal tjänster

Renovakoncernens ledning har idag informerat de fackliga organisationerna att man avser inleda förhandlingar om en organisationsförändring som innebär en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Förslaget syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovakoncernens konkurrenskraft.

Den föreslagna organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. I förslaget ingår förändrade arbetsprocesser, förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare samt att bemanningen som helhet kommer att minskas.

– Organisationen som vi nu föreslår innehåller bland annat ett nytt, effektivt och flexibelt arbetssätt för ordermottagning och logistikplanering. Vi stärker därmed ytterligare vår position som den ledande miljöpartnern för företag och kommuner i Västsverige, säger Ingrid Näsström, Renovakoncernens vd.

Personalminskningen planeras i första hand att ske genom omplaceringar till andra vakanta tjänster internt och i andra hand genom frivilliga överenskommelser. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist. I dagarna inleds förhandlingar med facken. 

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Moderbolaget Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och dotterbolaget Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,1 miljard kr, har ca 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg