Gå direkt till innehåll
Anna Palme är Renovas miljöstipendiat 2017. Annas forskning handlar om att återvinna textilier av blandmaterialet polyester/bomull, ett material som bland annat används i lakan för sjukhus.
Anna Palme är Renovas miljöstipendiat 2017. Annas forskning handlar om att återvinna textilier av blandmaterialet polyester/bomull, ett material som bland annat används i lakan för sjukhus.

Pressmeddelande -

Forskning om textilåtervinning ger miljöstipendium

Blandtextilier av polyester och bomull ska inte slängas utan återvinnas till nya textilier! Det är målet för Anna Palmes forskning. Anna får årets miljöstipendium från Renova på 50 000 kronor.

Världens förbrukning av textilier tär på våra naturresurser och är kemikalietung. De senaste åren har därför återanvändning och textilåtervinning allt mer kommit i fokus.

-Återvinning försvåras av att textilier görs i en mängd olika material, som dessutom ofta blandas, säger Anna Palme, doktor vid institutionen för skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers.

Inom ramen för programmet Mistra Future Fashion forskar hon om återvinning av textilier i polyester/bomull. Det är ett slitstarkt om mycket vanligt textilt material, som bland annat används till lakan inom sjukvård och hotellnäring.
För att återvinna fibrerna i detta blandmaterial till nya fibrer krävs att de kan separeras från varandra. Anna har utvecklat en separationsmetod som baseras på enkla baskemikalier.

Polyestern separeras till två ämnen som sedan kan återförenas och bli till ny polyester. Bomullen kommer ur processen relativt opåverkad, men med kortare fibrer än tidigare. Den kan inte bli till nytt bomullstyg, men däremot skulle den kunna användas för tillverkning av viskos. Anna vill nu skala upp sina försök, och fokusera på återvinning av bomullsfibrerna.

-Textilåtervinning är ett spännande och viktigt forskningsområde där utvecklingen går snabbt, säger Anna Palme.
- Konsumenter, modebransch och klädindustri börjar tänka hållbart och industrin är intresserad av nya tillverkningssätt att material för textilier.
Har din forskning påverkat hur du själv tänker när du köper kläder och andra textilier?
- Ett tag blev jag helt blockerad när jag skulle välja. Nu tittar jag givetvis på vilka material kläderna består av och hur de är tillverkade. Men framför allt väljer jag kläder som jag kan använda länge. Det är det bästa miljövalet!

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg