Gå direkt till innehåll
Hur blir företagets miljöengagemang lönsamt?

Pressmeddelande -

Hur blir företagets miljöengagemang lönsamt?

Allt fler företag måste våga satsa på modern miljöteknik, även om det kan vara ett ekonomiskt vågspel. Lösningen kan ligga i att justera företagets affärsmodell, dvs på vilket sätt man skapar värde för kunden. Det menar doktoranden Marcus Linder, vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som nu får Renovas miljöstipendium för sin forskning.

Marcus Linder har undersökt lönsamheten hos ett antal företag som går i bräschen för en ekonomi med mindre miljöpåverkan. Slutsatsen är att det faktiskt inte går så bra för dessa företag som för motsvarande företag som inte satsar på miljöteknik.

-  Det verkar gå bättre för företag med produkter som är så resurseffektiva att de blir det mest prisvärda alternativet för kunden att äga på lång sikt. För att uppnå det spelar ofta affärsmodellen minst lika stor roll som själva tekniken, menar Marcus.

Återtillverkning – ett framgångskoncept?

Marcus Linder har även studerat så kallad återtillverkning som en framkomlig väg och en fungerande affärsmodell för lönsam miljöteknik. Det handlar inte om återanvändning och inte heller återvinning utan kanske något mitt emellan – redan använda produkter utnyttjas som input i fabrikstillverkning av nya produkter efter att de renoverats och uppgraderats. Startmotorer och kopiatorer är områden där återtillverkning redan fungerar. Cyklar är på gång med start i Sverige. Ett viktigt steg för lönsamhet är att redan från början designa produkter för återtillverkning. Fördelarna är många enligt Marcus Linders forskning:

-  Redan tillverkade produkter är billigare att förfina till fullt funktionella komponenter än att utgå från råvaror. Risken för att råka ut för råvarubrist minimeras.

-  Återtillverkning gynnar lokal produktion och närvaro och skapar arbetstillfällen på hemmaplan.

-  Minskat svinn genom högre nyttjandegrad minskar avfallet och även behovet av nya råvaror.

Med systematisk utveckling av affärsmodellen tror Marcus att återtillverkning kommer att kunna bli lönsamt för alltfler företag och produkter.

Marcus Linder tog steget direkt till Chalmers efter gymnasiestudier hemma i Växjö. Efter civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi har det blivit forskning och undervisning för hela slanten och i höst tar han sin doktorsexamen.

Marcus mottar Renovas miljöstipendium för unga forskare i samband med Renovas miljöseminarium den 12 mars. Stipendiet är på 100 000 kr.

-  Pengarna kommer framför allt att finansiera en bok riktad till företagsledare om affärsmodeller för återtillverkning. En praktisk handbok för att lönsamt minska miljöpåverkan!

Presskontakt Christian Kallerdahl 0705 678 672


Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg