Gå direkt till innehåll
Knackar dörr för miljön

Pressmeddelande -

Knackar dörr för miljön

År 2020 ska minst femtio procent av Lerumsbornas matrester sorteras separat för att bli biogas. 

– Men jag är ganska övertygad om att vi når det målet mycket tidigare, säger Karin Lindblad-Johansson, ansvarig för kommunens matavfallsprojekt. En stor del i det har Renovas matavfallsinformatörer som nu fortsätter att knacka dörr hemma hos Lerumsborna.

Sedan 2011 har Renovas matavfallsinformatörer knackat dörr i åtskilliga bostadsområden både i Härryda och Lerums kommuner. Informatörerna, som är sex till antalet, är ungdomar som annars antingen studerar eller är arbetslösa. Höstens dörrknackning inleds i norra Floda under veckan 23-27 september. 

Uppdraget är att lämna information om sortering av matavfall till hushållen i flerfamiljsbostäder, samfälligheter och bostadsrättsföreningar och dessutom dela ut bruna påsar med hållare att sätta under diskbänken. Informatörerna ska också kunna svara på enklare frågor om vad som händer med matavfallet m.m.

Markus van Reis är nu med för fjärde gången och tycker att avfallsinformatör är ett både roligt och stimulerande kvällsjobb om man som han själv studerar på dagtid. 

– Vi är ett gott gäng, säger Markus. Och det är ett utvecklande jobb eftersom man efter hand blir bra på att samtala med folk. Det gäller att på 3-5 minuter förklara vad det innebär att sortera ut matavfallet och övertyga om att det är bra. 

På en kväll kan det handla om 25 dörrar att knacka för var och en av informatörerna. 

Matavfallet hämtas idag av Renova och körs till försorteringsanläggningen i Marieholm i Göteborg. Där mals och krossas det för att sedan i tankbilar köras till lämplig rötningsanläggning och bli biogas. 

Insamlingen av utsorterat matavfall för biogasframställning ökar i hela regionen. 13 kommuner i Västsverige har tagit fram en gemensam avfallsplan med en rad mål som ska uppfyllas senast 2020. Bland annat ska "minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker tas om hand så att växtnäringen utnyttjas. Allt separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion".

För ytterligare information
Karin Lindblad-Johansson, projektledare, Lerums kommun, 0302-521076

Avfallsinformatörerna i Lerum är (från vänster på bilden): Oskari Avela, Tina Rydgren, Markus van Reis, Sara Andersson Josefin Sjögren och Oskar Nilsson.

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg