Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Med dagens teknik kan vi minska koldioxidutsläppen markant

Med RME i tankarna har Renova under förra året minskat koldioxidutsläppen med närmare 500 ton. Renova är ett av företagen i KNEG-samarbetet.

2006 gick myndigheter, företag och universitet samman i projektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, för att med gemensamma insatser och åtaganden minska sina koldioxidutsläpp från godstransporter. Årets utvärdering som presenteras på Logistik- och Transportmässan den 5 maj visar att KNEG-samarbetet under 2009 lyckades öka koldioxidbesparingen med mer än 50 procent jämfört med 2008.

Det långsiktiga målet är en halvering av koldioxidutsläppen fram till 2020. En sammanställning av insatserna under det senaste året visar att man är på rätt väg att nå detta mål. Under 2009 ökade parterna inom KNEG koldioxidbesparingen med 70 000 ton, från 120 000 ton år 2008 till 190 000 ton år 2009.

– Klimatfrågan och dess lösningar är ofta teknikorienterad där olika teknikers potentialer och kostnader vägs mot varandra. En orsak till det positiva resultatet­ är att deltagarna i projektet konsekvent har använt en kombination av olika tekniska lösningar som redan finns – då blir radikala minskningar möjliga, säger Anders Ahlbäck, vid Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV, och kommunikatör för Chalmers styrkeområde Transport.

Renovas bilar går på raps
Ett av KNEG-företagen är Renova som under 2009 kraftigt minskat koldioxidutsläppen från avfallstransporterna i regionen. Renova har totalt cirka 160 tunga fordon för avfallstransporter av olika slag i Göteborgsregionen. Företaget har beslutat att senast 2012 ska samtliga tunga fordon ha ersatts med Euro-5-klassade fordon. Genom att Renovas samtliga Euro-5-fordon körs på RME (rapsmetylester) till 100 procent blir koldioxidminskningen markant.

- Under 2009 innebar användningen av RME i Renovas dieselbilar att vi ersatte cirka 250 kubikmeter fossil diesel, vilket är en stor miljövinst, säger Viktoria Edvardsson, Renovas miljö- och kvalitetschef.

- När vi tagit hänsyn till hela livscykeln för bränslet motsvarar vår RME-användning en minskning med närmare 500 ton fossil koldioxid.

Läs mer om KNEGs deltagare och deras åtaganden på KNEGs nya hemsida: www.kneg.org

Kontaktpersoner Renova:
Christian Kallerdahl, pressansvarig, 0705 678 672
Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef, 031 61 87 73

Ämnen

Kategorier


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vi samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Våra kunder är såväl kommuner som företag i Göteborgsregionen. Vi behandlade år 2009 ca 700 000 ton varav mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Företaget omsätter en miljard kr, har 800 anställda och ägs av elva kommuner.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg