Gå direkt till innehåll
Miljöstipendium till ny teknik för plaståtervinning

Pressmeddelande -

Miljöstipendium till ny teknik för plaståtervinning

Renovas miljöstipendium 2014 går till forskning som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med en ny enklare teknik som blandar olika plasttyper går det att få fram en användbar råvara. Tekniken kräver mindre anläggningar och materialflöden och skulle därför kunna underlätta återvinningen på många platser. Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av Renovas miljöstipendium. 

Idag är målet för de flesta plaståtervinnare att få fram en helt ren och enhetlig plastråvara. Men trots den avancerade process som krävs innehåller den slutliga råvaran ofta en viss mängd inblandning av andra plastsorter och föroreningar i form av andra material, exempelvis gummi. Erik och Sandras forskning har dock visat att man kan få fram en användbar råvara även med en ganska stor blandning av olika plaster. 

Metoden består av fyra huvudsteg. I ett första steg sorteras farligt avfall bort och elektronikavfallet klassificeras i olika strömmar. Material fragmenteras sedan, varefter metaller urskiljs. Plasterna återvinns sedan genom en kombination av smältning, blandning och filtrering. De processade granulaten används som råmaterial i projektet. 

– Det var ett stort jobb att karaktärisera råmaterialet. Men för att vi ska kunna använda materialet i projektet måste vi veta exakt vad det består av, påpekar Sandra Tostar. 

De förprocesseringssteg som har utförts på återvinningsanläggningen innan materialet når Chalmers har också stor påverkan på egenskaperna. Karaktäriseringen blir då ett väldigt viktigt steg om man ska skala upp processen. Efter flera års arbete med analys av råmaterialet och optimering av tillverkningen går det inte att med blotta ögat se att det är ett blandmaterial, det är först på mikrometernivå det avslöjar sig. En första produkt – en kabelvinda – har redan framställts på prov i samarbete med Axjo Plastic AB. 

– Materialet ser bra ut och är starkt, men optimeringsprocessen fortsätter. Vi behöver stabilisera det ytterligare, det är lite sprött fortfarande, säger Erik Stenvall. 

Det återstår ett drygt år av deras femåriga doktorandprojekt, som har tagit en del spännande omvägar på vägen.

– Beroende på vilket resultat vi får måste vi tänka om och plötsligt kanske nya vägar framåt blir möjliga som vi inte hade tänkt oss från början. Det är mycket det som är charmen med forskningsarbete, säger Sandra Tostar. 

– Vi har många möjliga vägar att gå framöver. Det är ju ett helt nytt material och det finns mycket kvar att undersöka, säger Erik Stenvall. Erik och Sandra märker att det finns ett stort intresse för forskningsprojektet inom industrin. 

Den förhållandevis enkla tekniken gör den också särskilt intressant för utvecklingsländer, där både materialflöden och resurser är mindre. Stipendiepengarna ska de använda för att skapa nya kontakter och samla information om vilka liknande forskningsprojekt som finns, samt sprida information om sitt eget projekt. 

Renovas miljöstipendium är på 100 000 kronor och har delats ut årligen sedan 2003 till västsvenska forskningsprojekt inom avfalls- och miljöområdet. För mer information och en lista på tidigare stipendiater, gå in på http://www.renova.se/miljostipendium

Kontaktuppgifter: 
Erik Stenvall, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, Material- och tillverkningsteknik. Tel: 073-0628368
Sandra Tostar, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik. Tel: 076-1277002
Viktoria Edvardsson, miljöchef Renova. 031-61 87 73, viktoria.edvardsson@renova.se


Ämnen

Kategorier


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den 1 januari 2014 är Renova en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall. Mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 900 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö..

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg