Gå direkt till innehåll
Johan Pehrson arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström Renova.
Johan Pehrson arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström Renova.

Pressmeddelande -

Minister åkte sopbil med Renova

Vid ett besök i Göteborg under onsdagen fick Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, möjlighet att åka sopbil för att ta del av miljöarbetarnas vardag samtidigt som värdefulla diskussioner fördes om språk, utanförskap och integration genom lokala jobbspår.

Under 2022 startade Renova omgång tre av Jobbspår för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I Jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och c-körkort med yrkeskompetensbevis, praktik och branschvalidering för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva personer från tidigare Jobbspår tillsvidareanställning i Renovakoncernen.

– Vi vet att de lokala Jobbspåren fungerar och vi är stolta över att vi är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. För oss är det en viktig del av vår kompetensförsörjning, säger Anders Åström vd på Renova.

Slutbetänkande slår fast jobbspårens effektivitet
Måndagen den 6 februari överlämnade Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet konstaterar att Jobbspår är ett effektivt stöd för både arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden och arbetsgivare som vill rekrytera.

- Vi delar Duas bild. Jobbspår är ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och Göteborgs stad där även arbetsgivarorganisationen Sobona varit med i utvecklingen ända från början. Genom samarbetet har Jobbspår fallit väl ut och vi har kunnat sprida konceptet till fler arbetsgivare, säger Sofia Westergaard, HR-specialist.

Språklyft – en lyckad kompetensutvecklingsinsats
Sedan starten för fyra år sedan har Renova drivit projekt språklyft, en satsning för medarbetare som behöver utveckla förmågan att förstå, tala, skriva och läsa svenska. Språket är också en viktig nyckel för våra medarbetare att kunna bidra och vara delaktiga på jobbet och i samhället. KFS trygghetsfond som bidrar med medel för genomförande har valt att visa Renova språklyft som ett gott exempel på hur fonderna kan användas.

Vid frågor kontakta:
Sofia Westergaard, HR-specialist
031-61 80 00

Marie-Louice Flach, presskontakt
0706-310009

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg