Gå direkt till innehåll
Spårarbeten vid Kungsportsplatsen. Makadam och asfalt som grävs upp här ska sorteras och tvättas på Renova Miljös avfallsanläggning i Fläskebo, Landvetter.
Spårarbeten vid Kungsportsplatsen. Makadam och asfalt som grävs upp här ska sorteras och tvättas på Renova Miljös avfallsanläggning i Fläskebo, Landvetter.

Pressmeddelande -

Nytt liv för makadamen under spårvagnsrälsen i Göteborg

Avfalls- och återvinningsföretaget Renova Miljö undersöker tillsammans med Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar i ett gemensamt projekt om makadamen under spårvagnsrälsen kan återanvändas. Makadam från spårarbeten i centrala Göteborg körs därför nu till Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter för sortering och tvätt.

Spårvagnsspåren i Göteborg vilar på en bädd av makadam, krossad sten, oftast med asfalt ovanpå. Med tiden slits makadamen och packas ihop. Det blir sättningar i marken och makadamen måste bytas ut. Hittills har blandningen av makadam och asfalt som grävts upp deponerats eller använts som konstruktionsmaterial på deponier. Nu är förhoppningen att Trafikkontoret istället ska kunna återanvända den.

- Det skulle spara både deponivolym och jungfruligt bergmaterial, och bidra till en mer cirkulär masshantering. Dessutom kan det bli ekonomiskt lönsamt, säger Nanna Bergendahl, Miljö- och utredningschef på Renova Miljö.

De första lassen, totalt 650 ton, kördes till Fläskebo avfallsanläggning från ett spårbyte i Örgryte i höstas. Först siktades och tvättades materialet för att få ut makadam av rätt storlek och få bort stoft och föroreningar. Nästa steg blir ett packningstest som Trafikkontoret ska göra. Även den bortsorterade asfalten ska komma till nytta, Renova Miljö planerar att krossa den och därefter skicka den till återvinning.

Under sommarhalvåret ska Renova ta emot makadam från ytterligare tre spårarbeten. Det första, mellan Kungsportsplatsen och Valand, har just börjat.

- Projektet pågår året ut. Vi hoppas förstås att resultatet blir så bra att återanvändningen av makadam blir permanent. Hittills ser det väldigt lovande ut, säger Lisa Bindgård, Miljöutredare på Renova Miljö som håller ihop projektet.


Materialet siktas och tvättas för att få ut makadam av rätt storlek och få bort stoft och föroreningar.


Vid frågor kontakta: 

Nanna Bergendahl, Miljö och utredningschef, Renova Miljö
telefon: 031-618328


Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg