Gå direkt till innehåll
Nytt sätt att lämna textil lockar många

Pressmeddelande -

Nytt sätt att lämna textil lockar många

Mer textil samlas in för varje månad i det gemensamma projektet som Renova, Poseidon, Human Bridge och förvaltningen för Kretslopp och vatten i Göteborgs stad genomför. Under ett år ska textil samlas in på prov i 31 av Poseidons miljörum i Göteborg, för att utreda hur förutsättningarna för sådan insamling i större skala skulle fungera bäst. 

– Vi trodde nog att det skulle plana ut efter att nyhetens behag hade lagt sig, men än så länge ökar mängderna glädjande nog varje månad, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Sammanlagt cirka 5 000 boende hos Poseidon har möjligheten att lämna både hela och trasiga textilier i särskilda behållare i 31 miljörum i Göteborg. Det är sedan Human Bridge som sorterar och bedömer om materialet håller för återvinning eller återanvändning. Ett kvarts ton av det insamlade materialet har analyserats i en så kallad plockanalys och där visade sig 80 procent hålla sådan klass att det kan återanvändas, 13 procent kunde materialåtervinnas och bara knappt sju procent var sådant som inte hörde hemma i behållarna. 

Projektet startade i februari och ska pågå i ett år. Syftet är att praktiskt prova hur fastighetsnära insamling av textil i miljörum fungerar och hur stora mängder man kan fånga upp. Tidigare gjorda beräkningar visar att 8 kilo textil per person och år hamnar i de vanliga hushållssoporna. Med tanke på hur stor miljöpåverkan textil har i tillverkningsledet finns stora miljövinster att göra om man kunde öka återvinning och återanvändning. 

– Vi är ju ute efter de där 8 kilona som varje person brukar slänga i de vanliga soporna varje år, och vi är på god väg, säger David Dalek. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg