Gå direkt till innehåll
2014 ett rekordår för både värme, el och matavfall

Pressmeddelande -

2014 ett rekordår för både värme, el och matavfall

2014 slogs produktionsrekord för produktion av både fjärrvärme och el vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg. Orsakerna är framför allt hög tillgänglighet på anläggningen och högt värmevärde på avfallet. 

– Att värmevärdet har ökat beror på flera saker, till exempel att delen blött matavfall minskar i takt med att mer matavfall samlas in för biogasproduktion, säger Lia Detterfelt, processingenjör.
– Avfallets goda kvalitet är också en av anledningarna till att vi haft hög tillgänglighet och få driftstopp på anläggningen 2014. Är materialet fritt från glas, metall och annat som inte brinner och som bildar beläggningar och ger korrosion, slits anläggningen mindre. Det förebyggande underhållet vi utför på anläggningen är en annan viktig del. 

Renova står för cirka 30 procent av fjärrvärmen i Göteborg och drygt fem procent av elen. Totalt energiåtervanns 1 778 757 MWh ur 535 695 ton avfall år 2014.

Under året som gått har också förbehandlingsanläggningen på Marieholm för första gången tagit emot över 30 000 ton mat- och livsmedelsavfall
- Mängderna ökar sakta men stadigt år från år, säger Peter Skruf, platsansvarig.

Det handlar både om att fler kommuner ger invånarna möjlighet att sortera matavfallet separat, och att man får in mer livsmedelsavfall från verksamheter. Efter förbehandling går materialet vidare till produktion av biogas.

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

 Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg