Gå direkt till innehåll
Renova deltar i test med 100 % syntetisk diesel i sopbilarna

Pressmeddelande -

Renova deltar i test med 100 % syntetisk diesel i sopbilarna

Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. 

OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

Med testets utfall som underlag tas beslut om Diesel BioMax blir en standardprodukt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ.

Huvudtestet utförs på sex av Volvo Lastvagnars dieselbilar av fyra olika typer. Lastbilarna körs av transportföretaget DHL Freight samt Renova, som transporterar, sorterar och behandlar avfall och återvinningsmaterial. Utöver dessa sex bilar testar Renova det nya bränslet i ytterligare 25 fordon med metan-dieselmotorer. Dessa används för sophämtning och slamsugning i Kungsbacka och Göteborg. Alla samarbetspartners har en lika viktig roll i projektet som sker inom ramen för KNEG (Klimatsmarta Godstransporter på Väg).

-  På DHL Freight ska vi reducera vårt koldioxidutsläpp med 30 % fram till år 2020. Att värna om miljön och i synnerhet vårt klimat är viktigt för oss. Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt genom att testa nya tekniker och drivmedel, ett område där vi ska och verkligen kan bidra på ett betydande sätt, säger Ulf Hammarberg på DHL Freight. 

-  Renova är pådrivande i utvecklingen genom att ställa tuffa krav på miljövänligare fordon och drivmedel. Att vara testpilot för nya lösningar är en viktig del av vårt eget utvecklingsarbete. Vår målsättning är att nå en fossilfri flotta redan år 2015 och med den utvecklingstakt vi nu ser kommer vi att klara detta, säger Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova.

Ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart bränsle

Den syntetiska dieseln, Diesel BioMax, är HVO - en diesel baserad på hydrerade vegetabiliska oljor - det vill säga en diesel som enbart framställs av förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Dessutom är bränslet både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart, via ursprung och spårbarhet samt att det kan distribueras via befintliga dieseldepåer. Vid tidigare tester har syntetisk diesel även uppvisat tekniska fördelar som drivmedel, vilket innebär att dieseln har potential att användas som ett förnybart alternativ till befintlig fordonsflotta. Beroende på andelen animaliska eller vegetabiliska fetter reducerar Diesel BioMax CO2-utsläppen med 50 till 90 %.

-  OKQ8 verkar för en mer hållbar bilism och transportsektor. Faller testet av Diesel BioMax väl ut har det potential att bli ett av framtidens konkurrenskraftiga förnybara drivmedelsalternativ. Tillsammans med våra partners samlar vi nu gedigen erfarenhet och kunskap om drivmedlet. Först när vi får en bred introduktion kan vi bidra till målsättningen om en fossilfri fordonsflotta, säger Erik Stenströmer Moglia, produktchef drivmedel OKQ8.

-  Som företag verkar Volvo Lastvagnar för introduktion av förnybara bränslen med potential att sänka koldioxidutsläppen. Det blir extra intressant att utvärdera Diesel BioMaxs påverkan på våra fordonskomponenter och bilarnas prestanda. Ambitionen är att titta på under vilka villkor ett godkännande kan ges för drift på Diesel BioMax med bibehållen garanti och prestanda för våra kunder, säger Christina Eriksson, Affärsansvarig Alternativa Drivlinor EMEA på Volvo Lastvagnar.

Fakta om testet

Testet som startade i januari i år pågår under två år. Efter ett år görs en delanalys. Vid projektets avslut görs en slutgiltig utvärdering och rekommendation kring produkten. Beroende på utfall tas beslut om Diesel BioMax ska bli en standard produkt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ.

För mer information:

Renova, Christian Kallerdahl, Pressansvarig, telefon 0705- 678 672, christian.kallerdahl@renova.se

DHL Freight, Stina Petrini, Kommunikationschef, telefon 08-54 345 669, stina.petrini@dhl.com

OKQ8, Carolina Rössner, Kommunikationschef, telefon 070-268 0095, press@okq8.se

Volvo Lastvagnar, Jan Strandhede, PR & kommunikationsansvarig, 076-55 337 15, jan.strandhede@volvo.com

Fakta om Diesel BioMax

Produkten är inte lanserad utan testas och utvärderas för närvarande. Diesel BioMax består till 100 % av syntetisk diesel som framställs ur förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Ett samlingsnamn för denna syntetiska diesel är HVO som är en förkortning av hydrerade vegetabiliska oljor. De förnybara råvaror som används för att framställa Diesel BioMax är rapsolja och slaktavfall. Diesel BioMax uppfyller dessutom alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförs. Beroende på råvara (animaliska vs vegetabiliska fetter) ger dieseln en CO2-reduktion på mellan 50 till 90 %. 


Ämnen

Kategorier


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Konernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg