Gå direkt till innehåll
Renova först ut med fossilfritt bränsle i alla sopbilar

Pressmeddelande -

Renova först ut med fossilfritt bränsle i alla sopbilar

Från och med den 20 maj har Renova en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 220 tunga fordon tankar nu endast förnyelsebart bränsle. Regeringens vision är att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030, dvs om 15 år.

Renova har en av landets största fordonsflottor inom avfallsbranschen. Totalt kör man motsvarande 140 varv runt jorden varje år!

- Genom ett nära samarbete med OKQ8 tankar vi nu samtliga våra dieseldrivna tunga fordon med ett fossilfritt bränsle helt baserat på animaliska fetter från slaktavfall, säger verkstadschefen på Renova, Lester Johnson. Tillsammans med de 30-talet fordon som sedan tidigare kör helt eller delvis på biogas kan vi nu visa upp en helt fossilbränsleoberoende flotta!

Resultatet är fossilbränsleoberoende avfallstransporter i Göteborg och i de övriga nio kommuner runt staden som tillsammans äger Renova.

Maria Wetterstrand, ordförande i regeringens analysgrupp för Grön omställning, välkomnar varmt Renovas initiativ:

- Renova visar på möjligheterna och fungerar som pådrivare för andra. För att vi ska nå regeringens vision om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i hela landet 2030 är det helt nödvändigt att både kommunala och privata transportföretag tar initiativ och går i bräschen för en förändring.

Slaktavfall i tanken

Det bränsle som Renovas tunga fordon nu tankas med är ett HVO-bränsle (BioMax). Det är ett förnybart bränsle som framställt av animaliska fetter från slaktavfall. Under två år har Renova testat bränslet till stor belåtenhet och nu tar man steget fullt ut.

Från och med den 20 maj tankar Renovas fordon BioMax i Göteborg, Kungälv och Stenungsund. BioMax finns ännu inte tillgängligt för var och en på vanliga mackar.

Hållbar utveckling

Renova har genom åren, i ett nära samarbete med ägarkommuner, fordons- och bränsleleverantörer och universitet/högskola, ofta varit först ut med att testa nya tekniska lösningar för en bättre miljö.

- Vi har ett tydligt uppdrag från vår styrelse och våra tio ägarkommuner att jobba för en hållbar utveckling - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. För oss på Renova är det därför alltid det mest hållbara alternativet som ska gälla – inom både tranport och behandling av avfall, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

För ytterligare information kontakta

Marie-Louice Flach, tf kommunikationschef, tel 0706310009

Ämnen

Kategorier


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg