Gå direkt till innehåll
Tillverkning av nya rör av den insamlade plasten på Talent i Alstermo.
Tillverkning av nya rör av den insamlade plasten på Talent i Alstermo.

Pressmeddelande -

Renova gör nya rör av gamla i projektet Repipe

– Plaströr förekommer ofta i det byggavfall vi får in. Rören kan relativt enkelt sorteras ut och omvandlas till högkvalitativ plastråvara som kan användas för tillverkning av nya rör. Nu har Talent i Alstermo tillverkat de första rören av det material vi samlade in tidigare i år och resultatet är över förväntan, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova.

Renova strävar hela tiden efter att komma högre upp i den så kallade avfallstrappan. Ju större del av avfallet som kan återanvändas eller materialåtervinnas, desto mindre belastas miljön. Kasserade plaströr är ett exempel på produkter som har goda förutsättningar att materialåtervinnas.

Vi är mycket positivt överraskade av den höga kvalilitet som den här återvunna råvara håller och vill gärna använda den i våra produkter säger Jari Purtsi på Talent i Alstermo som tillverkar rörprodukterna.

Nästa utmaning för projektet Repipe är att öka insamlingen och utsortering av rör så det går att uppnå ett stabilt råvaruflöde och hitta en bra logistik så att hela kedjan hänger ihop.

Vid de praktiska testerna på Talent i Alstermo producerades rör av 100 % återvunnet material som kan användas till bl.a. bergvärme.

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 800 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg