Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framgångsrikt västsvenskt samarbete om avfall fortsätter

Tio västsvenska kommuner fortsätter att samarbeta kring avfall och återvinning genom det gemensamma bolaget Renova AB. Det står klart sedan Renovas ägarkommuner med beslut i kommunfullmäktige har sagt ja till det aktieägaravtal som gäller från och med 1 januari 2014.

Renova AB har delats i två olika bolag, moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB.

I moderbolaget ska direkttilldelade uppdrag från de tio ägarkommunerna utföras. Direkttilldelning innebär att ägarkommunerna lämnar uppdrag utan offentlig upphandling.

Dotterbolaget Renova Miljö AB utför uppdrag från företag, kommuner och verksamheter i enlighet med rådande konkurrensregler.

Långsiktighet är ett måste för att säkerställa kapaciteten för miljöriktig avfallsbehandling. Kommunerna i Västsverige har samverkat inom avfallsområdet sedan 1972 då avfallskraftvärmeverket i Sävenäs stod klart. Ägarkommunerna har med jämna mellanrum sedan dess tecknat så kallat konsortialavtal, i linje med då gällande regler och praxis på området. Denna typ av avtal har på senare år ifrågasatts ur konkurrenssynvinkel. Den förändring som nu sker är godkänd av EU och genomförs på flera ställen i landet – inom flera branscher.

Christer Lundgren, tf vd, Renova AB och Renova Miljö AB:

– Den nya organisationsstrukturen för Renova skapar förutsättningar för fortsatt samverkan i regionen. För att klara nationella och regionala mål krävs att vi i regionen samverkar och utvecklar en hållbar avfallshantering. Om vi samverkar över kommungränserna skapar vi förutsättningar för effektiva gemensamma lösningar. Detta underlättar för invånare, kommuner och företag att bidra till ett hållbart samhälle.

Marina Johansson, (s), styrelseordförande Renova AB och Renova Miljö AB:

– Vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om att utveckla bolaget vidare, inte minst när det gäller lönsamma produkter och tjänster på avfallstrappans övre steg. På Renova finns ett starkt driv och stor kunskap, så jag är övertygad om att vi kommer att klara det.

Linda Abrahamsson, försäljningschef, Renova Miljö AB:

– Omstruktureringen innebär inga praktiska förändringar för våra kunder inom det privata näringslivet, de kommer att få samma goda service som de är vana vid. När vi nu renodlar vårt arbete är målet att bli en ännu effektivare partner att samarbeta med. Renovakoncernen kommer att vara en stark aktör på den västsvenska avfallsmarknaden på lång sikt och fortsätta stå för en miljöriktig, ansvarstagande och effektiv insamling och behandling av avfall. 


Ämnen

Regioner


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. Från och med den  1 januari 2014 är Renova en koncern med två bolag, Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg